Loading color scheme

Zápis z TR z 2. 4. 2023

Zápis z trenérské rady ze dne 2. 4. 2023

 

1/ Trenéři jednotlivých kategorií zhodnotili uplynulou sezóny a nastínili problémy, se kterými se během ní potýkali.

 

2/ Byli stanoveni hlavní trenéři a vedoucí jednotlivých kategorií, a to následovně:

- přípravka - Martin Hudínek

- elévové - Šimon Krechler

- mladší žáci - Libor Tůma

- starší žáci - Radek Kubeš

- dorostenci - Radek Kubeš

- junioři - v řešení

- mladší žákyně - Blanka Dörrer Proboštová

- starší žákyně - Lukáš Vacuška

- dorostenky - Denisa Kolářová

- muži A - Radovan Kubek

- muži B - Tomáš Píza

- ženy - Lukáš Vacuška

 

Návrh bude předložen VV ke schválení. Hlavní trenéři si k sobě přiberou jednoho až dva asistenty dle potřeby.

 

3/ Hlasováním byli rovněž zvoleni noví šéftrenéři. Šéftrenérem chlapecké složky byl zvolen Radek Kubeš, šéftrenérem ženské složky Lukáš Vacuška. Obě jména budou opět předložena VV ke schválení.

 

4/ Trenéři se dohodli na využití sportovišť a harmonogramu tréninků do konce školního roku. Klub bude pro tréninky dále využívat MSH Dačice, a to do konce měsíce dubna. Následně se tréninková činnost (min. 1 trénink týdně pro každou kategorii) přesune na venkovní univerzální plochu na fotbalovým stadionem.

 

5/Na konci dubna bude tréninkové vybavení z haly přesunuto k venkovní univerzální ploše, jako tomu bylo i minulý rok.

 

6/ Trenéři promyslí a případně v koordinaci s vedením zajistí akce k ukončení sezóny, letní turnaje a soustředění pro své kategorie. Celoklubová akce k 18. narozeninám oddílu pak proběhne na začátku září před začátkem školního roku ve spojení s nábory.

 

7/ Trenéři oznámili zástupci vedení klubu požadavky na přihlášení do soutěží svých kategorií pro sezónu 2023/24.

 

8/ Všichni oddíloví trenéři se jednohlasně vzdali svých odměn do dobu, než klub obdží příslušnou dotaci.