Loading color scheme

V minulosti dětem nechyběl přirozený pohyb, dnes je tomu naopak. Jak říká to známé klišé, dřív dítě přišlo ze školy, hodilo tašku za dveře a utíkalo zvonit na kamarády, aby šli ven. Dnes je situace jiná. A my v podstatě suplujeme tento přirozený pohyb. Všestranný pohybový rozvoj je nesmírně důležitý nejen pro budoucí sportovní kariéru hráče, ale především pro jeho zdravý vývoj.

Florbal je (stejně jako například hokej či tenis) jednostranně zaměřený sport. Tím pádem dochází k nezdravé zátěži těla. O to víc je důležité ji kompenzovat (=vyvažovat) jiným sportem, aby nedošlo k deformacím (především páteře).

Důležitým důvodem je také fakt, že upadá kvalita hodin tělesné výchovy (což mnohdy není vůbec vina tělocvikářů!), kde učitelé dávno museli slevit ze svých nároků, protože by děti obtížnější cviky nezvládly. A proto některé nezvládnou ani základní obratnostní cvik, jakým je obyčejný kotoul vpřed. Toto vše my musíme děti naučit.

V neposlední řadě je univerzální pohybový základ skvělým startem do budoucího života dítěte. Pokud dělá více sportů, může si pak vybrat, kterému se věnovat. Důležité hlavně je, aby se hýbalo. A když si vybere právě florbal, bude nám ctí!

Povinnost platné zdravotní prohlídky (platí vždy kalendářní rok, nikoli sezonu!) je stanovena vyhláškou MZ 391/2013 s účinností od 1. ledna 2014. Týká se všech typů organizované sportovní činnosti. Pokud ji kluby z jiných sportů, potažmo jejich svazy nevyžadují, pak tuto vyhlášku porušují.

Český florbal pravidla respektuje. Každý klub proto při zadávání hráče na soupisku potvrzuje, že daný hráč prohlídku má. Pokud by tomu tak nebylo, sekretář klubu by daného hráče nemohl na soupisku zařadit. A tudíž by nemohl nastoupit k soutěžnímu utkání.

Prohlídka také může být požadovaná pojišťovnou v případě pojistného plnění. To je garantováno registrovaným členům (při trénincích i zápasech).

Na formuláři (je ke stažení na webových stránkách, případně vám ho na vyžádání dají trenéři kategorií) je volba několika typů aktivit. Konkrétně se jedná o tři – organizovaný sport, výkonnostní a vrcholový. Organizovaným je myšlen například školní tělocvik. POZOR na rozdíl mezi dalšími dvěma. Hlavně dětští lékaři v minulosti zaměňovali pojmy „výkonnostní“ a „vrcholový“. Zatímco vrcholový se týká pouze hráčů nejvyšších celostátních soutěží a reprezentantů (takové úrovně my nemáme) a na tuto prohlídku je třeba absolvovat speciální prohlídku u tělovýchovného lékaře, nám stačí prohlídka „výkonnostní“. Tímto je myšlena každá aktivita sportovních klubů, které hrají nějakou ligovou soutěž.

Pro VÝKONNOSTNÍ PROHLÍDKU jsou dále k dispozici dvě varianty. Vstupní a průběžná. Vstupní je třeba absolvovat pouze poprvé. Oproti průběžné vyžaduje nejprve klidové EKG vyšetření. Upozorňujeme, že to nelze provést nikde v Dačicích, je odlišné od dospělého. „Natočí“ vám ho nejblíže nemocnice v Jindřichově Hradci nebo Jihlavě. Je vhodné se zeptat, zda požadují žádanku od praktického dětského lékaře. Následně s „natočeným“ EKG dojdete za praktikem, který dítěti provede běžnou preventivní prohlídku a na základě ní a dat z EKG udělí platnou prohlídku na jeden kalendářní rok.

POZOR! Prohlídka na tábor není prohlídkou platnou pro tyto potřeby.

Dále existuje druhá možnost. Tu si musíte uhradit (pojišťovna přispívá částkou 500 korun), ale ušetří vám druhou návštěvu. A je pochopitelně průkaznější a s vyšší vypovídací hodnotou. Lze absolvovat prohlídku přímo u sportovního lékaře. Ta má vyšší hodnotu než ta běžná výkonnostní. Taktéž platí jeden rok. Supluje nutnost EKG+běžné prohlídky. Provádí ji v J. Hradci Daniel Dražan, v Jihlavě Jiří Bachr. Nutné se předem objednat.

Předně bychom řekli, že v severských státech, odkud k nám florbal přišel, mají děti do 18 let nošení ochranných brýlí povinné. O zavedení této povinnosti informovala také mezinárodní florbalová federace IFF, zatím ale došlo k odkladu o rok. Důvod, proč toto vyžadujeme, je jednoduchý. V minulosti jsme měli v klubu případy, kdy došlo ke zranění oka při tréninku. Hráči byli následně transportováni do nemocnice. Naštěstí bez trvalých následků. Nechceme už toto opakovat.

Brýle nabízíme k zakoupení s výraznou klubovou slevou. Případně je můžete pořídit na internetu (kupujte výhradně florbalové, aby dětem držely!) Prevence je podle nás velmi důležitá. Zvlášť z toho důvodu, že malým dětem florbalka běžně „vystřeluje“ z ruky a není výjimkou, že soupeře či spoluhráče trefí do obličeje. Investice částky v řádech stokorun je ve srovnání s ochranou zdraví naprosto minimální.

Toto se u nejmenších kategorií stává často. Zvlášť ve chvíli, kdy jim věci už nepřipravují maminky. Ve skříni máme k dispozici rezervní kraťasy, tričko a brýle. Nikoli ale boty. Láhev pak může dočasně nahradit pítko na chodbě městské haly.

Je ale třeba, abyste dohlíželi na to, že se děti na trénink připravují zodpovědně. A stejně jako si do školy nosí penál, na florbal by měly mít výše uvedené.

Každý člen našeho klubu je registrovaný v Českém florbalu a Tělovýchovné jednotě Centropen. Z toho vyplývá také pojištění, a to v obou případech u VZP. Pokud se stane úraz na tréninku, je třeba informaci ihned hlásit trenérovi (často si při množství dětí nemá šanci všimnout a děti se zmíní až rodičům doma – pokud by k tomuto došlo, okamžitě pak volejte). Následně je třeba provedení ošetření u lékaře a do zprávy uvést, že došlo k úrazu při florbalu.

Pokud dojde k úrazu při ligovém utkání, je nezbytné zranění uvést do zápisu. Kdyby se tak nestalo, nárok na pojištění ztrácíte! Následně platí stejný výše uvedený postup. Formuláře na pojištění jsou ke stažení na klubovém webu, případně vám je poskytne šéftrenér klubu. Podá vám i případné informace, jak dále postupovat.

Je důležité připomenout informaci z vize – NEJSME KROUŽEK, JSME SPORTOVNÍ KLUB! Zásadní rozdíl je v tom, že zatímco kroužek je jen ryze zájmovou aktivitou a děti jich mohou v týdnu zvládat třeba pět, sportovní klub vyžaduje větší nároky na fungování, a to i z pohledu časové „oběti“.  Proto by děti těžko zvládaly fungování ve více než dvou sportovních klubech.

Samozřejmě nikdo nemůže vašim dětem nařizovat povinnou účast na zápasech, ale je třeba myslet na skutečnost, že bez toho se nikdy nezlepší. Což znamená, že se budou postupně zvětšovat kvalitativní „nůžky“ mezi hráči. A ti, kteří zápasy hrají, těm ostatním jednoduše utečou. Ty to pak nebude bavit.

Nominace na zápasy je rozdílná dle kategorií. Podmínkou k ní je ve všech kategoriích účast na trénincích. V žákovských a mladších kategoriích je nominace automatická za docházku, protože je žádoucí, aby VŠECHNY DĚTI HRÁLY. Na výkonnost, tělesný somatotyp ani jiné faktory se zde nehledí. Ve starších kategoriích pak trenéři přihlíží nejen na docházku, ale také na přístup hráčů, jejich chování a samozřejmě i herní kvalitu. Každý trenér je povinen vysvětlit rodičům, z jakého důvodu případně jejich děti nominaci nedostaly. Ovšem vždy až na vyžádání z vaší strany.

Ano, máte pravdu. Všichni chceme vyhrávat. Ovšem ne za každou cenu. A hlavně – chceme toho docílit v těch nejvyšších kategoriích. Co to znamená? Je třeba se na celou problematiku podívat z pohledu celého klubu a z pohledu mentálního a fyzického vývoje dítěte.

Že prohráváme s přípravkou či elévy, je způsobeno několika faktory. V první řadě je třeba si uvědomit, že často naše nejmenší děti jsou výrazně mladší než děti z týmů soupeřů. V dětském věku dělá často i půlrok hrozně moc z pohledu vývoje. A tak můžete sami pozorovat, jak rychle se děti mění. Druhým faktorem je skutečnost, že se nespecializujeme pouze na florbal. Což řada soupeřů dělá. To je sice z krátkodobého pohledu smysluplné (právě proto, že vyhrávají), ale z dlouhodobého to je škodlivé. Proč? Hráči trpí zdravotními dysbalancemi. V pozdějším věku jsou „přeflorbalované“ – trpí určitou formou syndromu vyhoření. Florbal pak nemohou ani vidět. A ve věku, kdyby se měly probojovávat do A-týmu mužů či žen, s florbalem radši končí.

Tentýž důvod je pak odpovědí i na starší žáky a MČR. Dětská psychika je v mnoha ohledech velmi manipulovatelná. A pokud hráčům vštěpíme do hlavy, že jejich kariérní vrchol je ve 14 letech na mistrovství republiky (což je pochopitelně nesmysl), pak zbytek života už budou jen srovnávat a vzpomínat, jaké to tehdy bylo. Zvlášť ve chvíli, kdy už bude prosazení se jen těžší (čím starší hráči jsou, tím víc to tak funguje). Opět bychom se tedy dostali do situace, kdy by 19letý junior najednou přišel o chuť bojovat za muže, protože nehrají Superligu a tím pádem by tedy nemohl hrát to nejlepší, na co byl zvyklý. I když na to možná ani sám nemá.

Našim cílem v mládeži je, aby florbal, respektive obecně sport děti především bavil.

Chceme vychovat florbalisty, kteří jsou zdraví, umí veškeré nutné základy pro to, aby se prosadili v A-týmu. A hlavně mají neskutečnou chuť do florbalu a do další práce na sobě! (mezitím už „vítězové“ přípravek od soupeřů ve většině případů s florbalem dávno skončili).

Odpověď na tuhle otázku částečně naleznete v otázce číslo 1. Rozdíl oproti přípravce a starším kategoriím je v tom, že zatímco přípravka má tréninky z pohledu skladby smíšené (a pouze dva v týdnu), elévové a starší mají celkem tři tréninky, z toho jeden ryze „kompenzační“. Hráči na něj ani nenosí florbalky.

Tyto tréninky mají za úkol vyrovnávat jednostrannou zátěž z florbalu. Mladí sportovci na nich hrají kolektivní sporty, dělají posilovací a kompenzační cvičení (kruhové tréninky, speciální cviky na srovnání zad a posílení ochablých svalů). U dětí se jedná o víceméně herní formu, u starších už jde pak více o variantu drilovou, kdy se klade důraz na kvalitu provedení. Tyto tréninky vede fyzioterapeutka Marta Krechlerová.

Tato varianta je možná v případě, že by tréninky kolidovaly s jinou volnočasovou aktivitou (jiný sportovní klub, kroužek) – ta totiž slouží k dětskému rozvoji. Pokud by ale dítě místo tréninku zůstalo doma, toto možné není. Pak nemá smysl, aby do našeho klubu docházelo.

Vše je o individuální domluvě s trenéry jednotlivých kategorií, kteří jsou velmi vstřícní. Pokud například budete z vážných důvodů potřebovat navštěvovat tréninky jiné kategorie, i to lze domluvit. Mělo by se ale jednat spíše o výjimečné případy.

I kdyby šlo jen o domněnku, velmi vás prosíme, abyste tuto informaci neprodleně nahlásili trenérovi vaší kategorie. Ten je pak povinen jednání prověřit. Pokud by se domněnka potvrdila, situace bude okamžitě a s patřičnou razancí řešena. Šikana je v našem klubu naprosto nepřípustná, a to v jakémkoli směru (nejen mezi hráči, ale i ve vztahu trenér-hráč či naopak).

Zároveň ale žádáme, abyste situaci pokud možno neřešili sami. Je třeba nejprve zjistit okolnosti, příčiny a teprve pak přistoupit k možnému trestání. Berte ale prosím ohled na fakt, že klub je za děti zodpovědný.

Rozhodně ano! Je jasné, že například situace, kdy dítě onemocní v průběhu dopoledne ve škole, neovlivníte. Ale pokud víte o absenci dítěte dopředu, informujte prosím trenéra své kategorie. Nejpozději večer před dnem, kdy bude trénink následovat. Je to důležité s ohledem na přípravu tréninku. Pokud jej totiž trenéři připravují pro jiný počet hráčů, dost často je pak nepoužitelný, což kazí výsledek tréninkového procesu a práci trenérů. Využít pro tyto účely můžete různých komunikačních kanálů.

Detailní informace vám poskytne příručka pro nováčka. Obecně platí, že florbalka musí při vzpřímeném postoji dosahovat k pupíku (u dětí max 5 cm nad). Větší ani menší není vhodná! Určitě také využijte buď klubové slevy na vybavení Salming, případně florbalových speciálek na internetu. Ne sítí Sportisimo, Decathlon apod.!

Pokud jde o obuv, zde jen upozorníme na NEKUPOVÁNÍ sálových bot na futsal. Jsou jinak tvarované a pro florbal NEVHODNÉ. Obecně jsou nejlepší indoor boty, tenisové, basketbalové, případně speciální florbalové.

Je třeba zmínit, že o opravdové specializaci brankářů hovoříme až přibližně ve věku starších žáků. Do té doby trenéři požadují, aby zájemci o chytání také hráli. Důvod je prostý – jednostrannost zátěže a extrémní tlak na kolena, která navíc ještě nejsou plně vyvinutá a pevná.

Výstrojí máme v klubu dostatek a rádi vám vše zapůjčíme. Každý brankář musí POVINNĚ nosit suspenzor (platí pro chlapce), chrániče na kolena, gólmanské kalhoty, vestu či dres a helmu. Rukavice jsou dobrovolné. Bez některé z povinných součástí výstroje gólman nesmí do branky!

Rozhodně ano! Neděláme mezi dětmi rozdíly. Jediné, co nás opravdu zajímá, je pracovitost hráčů a jejich chuť do hry a do sebezlepšování. Vždy je prvním krokem se vydat na nějakou cestu. Jak se říká: „S chutí do toho a půl je hotovo!“ Pokud vaše dítě florbal začne bavit a bude na sobě pracovat, může to dotáhnout daleko. A je úplně jedno, jestli má pohybové vlohy. Anebo ne. Hlavní je chuť!

Tři formuláře. V první řadě je to registrační formulář do Českého florbalu. Tím vznikne dítěti nárok na pojištění a také dostává unikátní ID číslo, které ho bude provázet celou kariéru a které budete potřebovat při platbě příspěvků. Dále je to formulář GDPR, kde souhlasíte, že můžeme nakládat s údaji o vašem synovi či dceři. Pak také zdravotní prohlídka, viz bod 2. Pokud toto vše vyplníte a přinesete trenérům (GDPR a prohlídka se posílají v elektronické podobě), máte splněno.

První kontaktní osobu by pro vás měl být vždy trenér vaší kategorie. Kdo jím je, naleznete na webových stránkách florbaldacice.cz. Včetně telefonního a e-mailového kontaktu na trenéra. Případně vám poradí šéftrenér Petr Jindra. Kontakt na něj naleznete taktéž na webu.

Rozhodně se neváhejte zeptat. Jsme tu od toho, abychom vám pomohli!