Loading color scheme

Zdravotní prohlídky

Od roku 2014 nabyla účinnosti Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, podle níž jsou všichni registrovaní sportovci povinni mít při sportování platnou zdravotní prohlídku.

Co to pro hráče Florbalu Dačice znamená? Jelikož jsme zapsaným spolkem s primárně sportovní činností a všichni hráči jsou zároveň registrovaní v systému Českého florbalu, každý hráč je povinen vlastnit platnou zdravotní prohlídku. Kdo ji nemá, nesmí být zařazen na soupisku a ani nastoupit k soutěžnímu utkání.

Formulář ke stažení

Často kladené otázky

Jak je výše uvedeno, prohlídky jsou povinné pro všechny registrované sportovce. Pokud jiné sportovní svazy, potažmo kluby toto nepožadují, jednají v rozporu s ministerskou vyhláškou. My zákony porušovat nechceme a nebudeme, proto ji požadujeme. Navíc v absolvované prohlídce spatřujeme i zdravotní význam. Když je dítě prohlédnuto lékařem, mělo by se tím minimálně snížit riziko například neobjevení srdeční vady.

Ne. Striktně odmítáme jakékoli kličky v rozporu s ministerským nařízením. Každý člen našeho klubu je registrovaný a má za povinnost prohlídku mít.

Jsme rádi, že jste zodpovědní. Nyní k jednotlivým bodům. Vyhláška stanovuje kategorie organizovaný, výkonnostní a vrcholový sport. Organizovaným je myšlena například tělesná výchova, tuto kategorii tedy nechceme. Důležité je pak uvědomit si rozdíl mezi výkonnostním a vrcholovým sportem (lékaři sami toto často zaměňují). Zatímco každý registrovaný klub v jakékoli ligové soutěži provozuje výkonnostní sport (= hraje se na výkon a dochází zde k porovnávání), vrcholovým sportem je míněna pouze nejvyšší úroveň či reprezentace. My ovšem nejvyšší soutěže nehrajeme, proto pro potřeby našich členů je požadovaná prohlídka na výkonnostní sport.

Prohlídky se pak dělí ještě na vstupní a průběžné. Vstupní je spojena s EKG vyšetřením (o tom více níže), průběžná už víceméně jen supluje pravidelnou preventivní prohlídku. EKG už není třeba víckrát absolvovat. Platnost prohlídky je vždy 1 KALENDÁŘNÍ ROK (tedy nikoli florbalovou sezonu).

Prohlídku můžete získat dvěma způsoby. Ten první je levnější, ovšem časově náročnější. A je zde vyžadováno více návštěv lékařů. Pro vstupní prohlídku musíte mít v ruce EKG vyšetření. Někde požadují žádanku od praktického dětského lékaře, jinde stačí zavolat přímo na oddělení a zeptat se. Nejbližší nemocnice, které toto dětem provádí, jsou v Jindřichově Hradci a Jihlavě. Dětské EKG v Dačicích natočit NELZE. Dospělé ano.

Následně s absolvovaným EKG přijdete za praktickým lékařem svého dítěte (dospělí za svým) a ten vám provede běžnou prohlídku. Na základě ní by vám měl prohlídku potvrdit. Někteří dospělí praktici EKG nevyžadují, správně by jej ale požadovat měli. Nicméně to už je jejich riziko. Tuto prohlídku dávají někteří lékaři zdarma, jiní za 100 až 150 korun v rámci administraci. Říci si mohou až o 500 korun.

Druhá varianta je sportovní zátěžová prohlídka. Tedy ta, která je požadovaná na vrcholový sport. Pro nás není vyloženě potřeba, logicky ale zjistí víc a je tím pádem přínosnější. Navíc kvůli ní nemusíte chodit k více lékařům. V Jindřichově Hradci ji udělá doktor Daniel Dražan, v Jihlavě Jiří Bachr. V obou případech zaplatíte 500 korun a takto provedená prohlídka už je zcela dostatečná. Svému praktikovi ji můžete pouze následně před k archivaci v kartotéce.

Někteří lékaři (hlavně ti sportovní) mívají svůj. Český florbal však připravil tento formulář – doporučujeme tedy jeho použití. (https://www.ceskyflorbal.cz/dms/serve/assigned-file/1473/1447)

Vstupní s EKG pouze poprvé. Průběžnou pak vždy po jednom uplynulém kalendářním roce.

Ne. Lékařský posudek není přímo při soutěžních utkáních nijak kontrolován. Kontroly probíhají mimo utkání v průběhu sezóny u sekretářů oddílu. Pro účast v regionálním výběru je třeba platný lékařský posudek předložit regionálnímu sekretariátu.

Prohlídku od sezony 2020/2021 přijímáme pouze v elektronické naskenované podobě. Originál si necháváte u sebe. Absolvovanou prohlídku zašlete na e-mail pjindra@florbaldacice.cz a informujte trenéra své kategorie o tom, že jste prohlídku odevzdali.

V takovém vás velmi pravděpodobně pošle na pracoviště, kde jsou schopni EKG měřit.

Praktický lékař má stanoven postup, který má dodržet. V minulosti se toto stávalo, nyní by ale již vše mělo být vyřešeno. Pokud by přesto byl nějaký problém, informujte prosím neprodleně sekretáře klubu Petra Jindru, případně trenéra své kategorie.

Některé zdravotní pojišťovny tuto prohlídku hradí – informace naleznete na webu. Zpravidla se jedná o příspěvek 500 korun na sportovní prohlídku. Na toto se ale případně ještě informujte.

Zde upozorňujeme na fakt, že hlavně na začátku sezony bývají čekací lhůty až tři měsíce! Je tedy třeba se na EKG (hlavně dětské) objednat včas.