Loading color scheme

Vize Florbalu Dačice

Florbal Dačice je sportovně-vzdělávací oddíl, jehož cílem je vychovávat fair-play, pokorné a všestranně zaměřené sportovce, kteří milují nejen florbal, ale pohyb jako takový. Děti jsou vedeny nejen ke sportovním, ale především k morálním hodnotám, na nichž by měla být založena společnost. Jsme si vědomi toho, že chybovat je lidské, ba dokonce žádoucí, protože právě chybami se každý člen klubu učí a posouvá kupředu. Naším cílem je maximální otevřenost ve vztahu k hráčům, rodičům, představitelům města či kraje, sponzorům i florbalové společnosti.

Lidskost a přátelský přístup je základním prvkem na všech úrovních klubu. Slušnost a ohleduplnost vyžadujeme od každého, kdo je se značkou Florbal Dačice spjat.  Nad jednotlivcem ční tým. Společně pak překonáme i těžší nejen sportovní překážky. Zároveň si ale uvědomujeme, že florbal není jedinou náplní našich životů, k čemuž v určitých situacích přihlížíme. I proto jsme hrdí na to, jaký dres společně oblékáme.

"Cílový hráč Florbalu Dačice má být nenásilným způsobem trenéry veden k ambicióznosti, jejíž cíl by měl vyvrcholit v dospělosti, ne dřív. Žádoucí je jeho všestranný rozvoj a výchova k tomu, aby z něj byl dobrý člověk. Primárně má být sportovcem, v ideálním případě také i v dospělosti florbalistou."