Loading color scheme

Kreditový systém

Slouží jako motivační prvek pro členy klubu, kteří si díky němu mohou snížit výši platby příspěvků. Zároveň také pomáhá při organizaci pořadatelské činnosti v rámci domácích turnajů. Těch je v sezoně zhruba dvacet až třicet. K tomu navíc dalších jedenáct domácích duelů mužského týmu.

Jak systém funguje?

  1. Krom přípravky a elévů (z věkových důvodů) musí každý člen klubu nasbírat minimálně osm kreditů. Hodnota jednoho je tedy v přepočtu necelých 200 korun. Důležité je zmínit, že se systém vztahuje nikoli na sezonu, ale na kalendářní rok. Což znamená, že mladší žáci ve své první sezoně po přestupu z elévů sbírají jen 4 kredity.
  2. Posbírat je lze různými způsoby. V rámci pořádání domácích turnajů, případně také braním auta na výjezdní duely. Funkce, na něž se mohou zájemci hlásit, se různí dle věku a nutné zodpovědnosti.
  3. Pokud se členům klubu nepodaří kredity posbírat, platí „pokutu“ ve výši 1 500 korun nad běžný rámec členských příspěvků. Tyto finance jsou pak použity na zajištění pořadatelské služby, případně úhradu pokuty od Českého florbalu za nesplnění pořadatelské činnosti.
  4. Výjimky ze systému schvaluje výkonný výbor klubu. Udělit je lze jen v odůvodněných případech (trenéři, sponzoři, spolupracovníci klubu).
  5. Zodpovědnost za správně uvedený počet kreditů na webových stránkách klubu (slouží jako podklad pro výpočet „pokuty“) má každý člen osobně. V případě nesrovnalostí okamžitě hlásí nalezené pochybení hlavním pořadatelům Petru Novotnému či Ondřeji Novákovi.
  6. Kredity zadávají zodpovědné osoby do systému nejpozději pět pracovních dní po akci.
  7. S kredity nelze obchodovat. V případě, že členové nasbírají kredity nad rámec povinnosti, každý další má hodnotu 50korunové poukázky na slevu z příspěvků.
  8. Dostatečný počet kreditů si hlídá každý člen sám osobně. V případě zájmu o pořádání se hlásí hlavním pořadatelům a následně je zapsán do termínové listiny. Odřeknutí účasti z nerelevantních důvodů (uznává se nemoc či jiný závažný osobní problém), a to ve lhůtě kratší než týden před konáním akce, znamená zařazení na černou listinu na další měsíc. V případě opakování tohoto chování bude členovi odečten kredit.

Kreditové hodnoty konkrétních aktivit:

Popis činností Divize Muži B, ženy, junioři, dorostenci Strži, mlži
Elévové, přípravka
Hlavní pořadatel 3 3 2 2
Zdravotník 2 2 2 1
Zapisovatel 2 3 2 1
Časoměřič 2 3 2 1
Mantinely, míčky 1 - - -
Auto na zápasy (mládež - Telč) - 0,5 0,5 -
Auto na zápasy (mládež) - 1 1 -
Auto na zápasy (dospělí - cesta tam i zpět dohromady min. 150 km) 1 1 - -