Loading color scheme

Kreditový systém a kilometry

Kreditový systém slouží jako motivační prvek pro členy klubu, kteří si díky němu mohou snížit výši platby příspěvků. Zároveň také pomáhá při organizaci pořadatelské činnosti v rámci domácích turnajů. Těch je v sezoně zhruba dvacet až třicet. K tomu navíc dalších jedenáct domácích duelů mužského týmu.

Jak systém funguje?

  1. Krom přípravky a elévů (z věkových důvodů) musí každý člen klubu nasbírat minimálně osm kreditů. Hodnota jednoho je tedy v přepočtu necelých 200 korun. Důležité je zmínit, že se systém vztahuje nikoli na sezonu, ale na kalendářní rok. Což znamená, že mladší žáci ve své první sezoně po přestupu z elévů sbírají jen 4 kredity.
  2. Posbírat je lze různými způsoby. V rámci pořádání domácích turnajů, případně také braním auta na výjezdní duely. Funkce, na něž se mohou zájemci hlásit, se různí dle věku a nutné zodpovědnosti.
  3. Pokud se členům klubu nepodaří kredity posbírat, platí „pokutu“ ve výši 1 500 korun nad běžný rámec členských příspěvků. Tyto finance jsou pak použity na zajištění pořadatelské služby, případně úhradu pokuty od Českého florbalu za nesplnění pořadatelské činnosti.
  4. Výjimky ze systému schvaluje výkonný výbor klubu. Udělit je lze jen v odůvodněných případech (trenéři, sponzoři, spolupracovníci klubu).
  5. Zodpovědnost za správně uvedený počet kreditů na webových stránkách klubu (slouží jako podklad pro výpočet „pokuty“) má každý člen osobně. V případě nesrovnalostí okamžitě hlásí nalezené pochybení hlavním pořadatelům Petru Novotnému či Ondřeji Novákovi.
  6. Kredity zadávají zodpovědné osoby do systému nejpozději pět pracovních dní po akci.
  7. S kredity nelze obchodovat. V případě, že členové nasbírají kredity nad rámec povinnosti, každý další má hodnotu 50korunové poukázky na slevu z příspěvků.
  8. Dostatečný počet kreditů si hlídá každý člen sám osobně. V případě zájmu o pořádání se hlásí hlavním pořadatelům a následně je zapsán do termínové listiny. Odřeknutí účasti z nerelevantních důvodů (uznává se nemoc či jiný závažný osobní problém), a to ve lhůtě kratší než týden před konáním akce, znamená zařazení na černou listinu na další měsíc. V případě opakování tohoto chování bude členovi odečten kredit.

Kreditové hodnoty konkrétních aktivit

Popis činností Divize Muži B, ženy, junioři, dorostenci Strži, mlži, žákyně
Elévové přípravka
Hlavní pořadatel 3 3 2 2
Zdravotník 2 2 2 1
Zapisovatel 2 3 2 1
Časoměřič 2 3 2 1
Mantinely, míčky 1 1 - -
Auto na zápasy (mládež - Telč) - 0,5 0,5 -
Auto na zápasy (mládež) - 1 1 -
Auto na zápasy (dospělí - cesta tam i zpět dohromady min. 150 km) 1 1 - -

Kilometry (vzdálenosti pro potřeby cestovních příkazů)

Kreditový nárok pro seniorské týmy vzniká pouze při splnění podmínky 150 kilometrů+. Za rozhodnou je považována tato tabulka. Vzdálenost je v tabulce uvedena v součtu cesty tam i zpět, čili v odpovídající podobě ke kreditům.

Blansko  (Jihomoravský kraj) 240 km (přes Třebíč)
Brno-Tuřany  (Jihomoravský kraj) 224 km (přes Třebíč)
Bystřice nad Pernštejnem  (Kraj Vysočina) 224 km (přes Jihlavu)
Česká Třebová  (Pardubický kraj) 325 km (přes Žďár n/S)
České Budějovice (Jihočeský kraj) 174 km 
Dolní Cerekev  (Kraj Vysočina) 72 km
Havlíčkův Brod  (Kraj Vysočina) 144 km
Jihlava  (Kraj Vysočina) 88 km
Jindřichův Hradec  (Jihočeský kraj) 72 km
Kaplice (Jihočeský kraj) 212 km (přes Třeboň, mimo ČB)
Kněžice  (Kraj Vysočina) 78 km
Kutná Hora  (Středočeský kraj) 250 km (přes Jihlavu)
Letohrad  (Pardubický kraj) 350 km (přes Žďár n/S)
Litomyšl  (Pardubický kraj) 290 km (přes Žďár n/S)
Milevsko (Jihočeský kraj) 224 km
Mohelnice  (Olomoucký kraj) 430 km (přes Třebíč)
Moravské Budějovice (Kraj Vysočina) 62 km (přes Budeč)
Nové Město na Moravě  (Kraj Vysočina) 180 km (přes Ji a Žďár n/s)
Nové Veselí (Kraj Vysočina) 167 km (přes Jihlavu)
Obrataň (Kraj Vysočina) 130 km (přes Žirovnici a Kamenici n/L)
Okříšky  (Kraj Vysočina) 80 km (přes Starou Říši)
Pacov  (Kraj Vysočina) 143 km (přes H. Cerekev a Pelhřimov)
Pelhřimov  (Kraj Vysočina) 100 km (přes Horní Cerekev)
Písek  (Jihočeský kraj) 234 km (přes JH a Veselí nad Lužnicí)
Plzeň (Plzeňský kraj) 400 km (přes Tábor)
Předměřice nad Labem (Královéhradecký kraj) 336 km (přes Jihlavu, Chrudim)
Přibyslav  (Kraj Vysočina) 150 km (přes H. Brod)
Rokycany (Plzeňský kraj) 368 km (přes Tábor)
Strakonice (Jihočeský kraj) 265 km (přes JH a Týn nad Vltavou)
Světlá nad Sázavou  (Kraj Vysočina) 165 km (přes Ji a H. Brod)
Telč  (Kraj Vysočina) 25 km
Třebíč  (Kraj Vysočina) 84 km (přes Starou Říši)
Třešť  (Kraj Vysočina) 54 km
Týn nad Vltavou (Jihočeský kraj) 173 km
Vysoké Mýto  (Pardubický kraj) 280 km (přes Žďár n/S)
Žďár nad Sázavou  (Kraj Vysočina) 180 km (přes Jihlavu)

Kompenzace dojíždění (platí POUZE pro muže A na TR+ZÁ a muže B na TR)

Kompenzační zvýhodnění bylo schváleno výkonným výborem florbalového klubu 13. ledna 2021. Jeho cílem je s ohledem na stanovenou výši členských příspěvků adekvátně vykompenzovat zvýšenou dojezdovost pro mužské týmy, a to konkrétně v případě A-týmu (PODMÍNĚNO HRANÍM CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE!) na tréninky a zápasy, v případě B-týmu pak pouze na tréninky. Mládež má totiž více tréninků a nižší příspěvky, ženský tým pak tréninky přímo v Dačicích. 

Princip kompenzace: Nárok na ni získává řidič, který ve svém autě veze krom sebe ještě minimálně tři další zainteresované osoby (tedy nejen hráče, ale počítají se i pořadatelé či trenér - NE DIVÁCI). Cestující musí vézt ve směru z Dačic na místo domácího zápasu/tréninku a zpět (výjimkou je pouze jeden stanovený vůz při nedělních odjezdech směr jiná města, výjimku určuje trenér kategorie). Nárok na kompenazaci v podobě zisku 1 KREDITU se uznává při absolvování dvou cest (myšleno vždy tam i zpět, tedy z pohledu počtu jízd celkem 4 - například Dačice-Třešť, Třešť-Dačice (trénink v pátek), Dačice-Dolní Cerekev, Dolní Cerekev-Dačice (sobota zápas) = nárok na kompenzaci.

Nárok lze uplatnit POUZE v případě včasného nahlášení trenérovi, a to sice v den předcházející akci, v den konání akce, popřípadě nejpozději den po konání akce. Přičemž braní auta se hlásí pokaždé, i když je to teprve má první jízda, kterou nárok na kompenzaci zatím nevzniká (příklad: auto beru na zápas 20. března, nárokovat si zápis tedy mohu 19., 20. či 21. března, ne jindy, a to formou PÍSEMNÉHO nahlášení trenérovi kategorie). 

O uznání či neuznání nároku rozhoduje trenér kategorie. Ten je také zodpovědný za evidenci v programu AirTable. Platí pro VŠECHNA MIMODAČICKÁ domácí utkání MUŽŮ A (s ohledem na jejich vysoký počet ve srovnání s ostatními kategoriemi), na domácí utkání mužů B se tato kompenzace nevztahuje. Pro všechny ostatní případy platí pravidla viz výše - stejná pro celý klub.