Loading color scheme

Neligové turnaje - historie

Nejen díky výchově mládeže a mužskému týmu v celostátních soutěžích je známý dačický florbalový klub. Své jméno si ve florbalových kruzích udělal i díky třem turnajům, jež město kostky cukru proslavily daleko za regionálními hranicemi. Každý z turnajů má svou specifickou historii a cílovou skupinu. Všechny se ale staly pravidelnou tradicí.

Nejstarším z turnajů je ten vánoční pro dospělé. Jeho historie se nepřetržitě píše již od roku 2007. Po celou dobu existence se koná, jak jeho název napovídá, v období kolem Vánoc. A protože se tyto svátky prezentují jako čas klidu a pohody, nejinak tomu je i na této akci. I když i zde občas emoce prýští. :-) Tento turnaj je vždy pouze jednodenní a jeho významnou součástí je společenské posezení ve vstupních prostorách haly. Sportování je tak trochu záminkou k povídání si s kamarády a bilancování uplynulého kalendářního roku.

O něco mladší je turnaj velikonoční. I když názvu „velikonoční“ jednoznačně sluší a patří uvozovky, neboť termínově už s Velikonocemi tak úplně nesouvisí. Jeho historie se píše od roku 2010 a ve srovnání s ryze kamarádským vánočním turnajem se zde klade vyšší důraz na výkon. V průběhu let několikrát změnil svůj formát, délku trvání i počty účastníků. V posledních letech se ustálil na 12 mužských a 6 ženských týmech. V novodobé historii trvá tři dny a může se pochlubit zajímavými účastníky. Krom hostů ze Slovenska přivítal v minulosti například superligové borce z Liberce včetně reprezentanta Radka Valeše, rožnovskou partu s dalším hráčem národního týmu Josefem Rýparem, brněnské Bulldogs opírající se o Jiřího Bauera či českolipského snajpra Radka Krajcigra.

Třetím a nejmladším „bráškou“ je turnaj rodinný. Ten je pořádaný od roku 2011 a dochází v jeho rámci ke každoročním úpravám. Primárně je určen pro rodiče a děti z kategorie přípravky, elévů a mladších žáků. Jeho cílem je umožnění rodinného hraní v rámci jednoho týmu, umožnění rodičům vyzkoušet si sport, kterému se věnují jejich ratolesti, a vzájemné poznání jednotlivých rodin dětí tohoto věku. Zcela zde mizí výkonnostní či výsledkové ambice. Největší výhrou je úsměv na rtech přítomných účastníků.