Loading color scheme

Zápis z VV z 13. 6. 2022

Zápis z online jednání VV dne 13. 6. 2022

Přítomni: Lukáš Vacuška, Pavel Gellner, David Černý, Petr Stejskal, Barbora Kratochvílová, Radek Kubeš, Petr Jindra

Úkoly pro PJ:

  • zajistit kontakty firem vyrábějící dresy pro PS, který firmy obvolá, zjistí ceny, dobu dodání atd. Na dalším výboru se rozhodne, jestli zůstaneme u stejné firmy, nebo změníme.
  • zjistit nutné počty rozhodčích na novou sezónu (mění se systém)

Sezónní plán:

  • Vytvořen kalendář pravidelných aktivit
  • Do příští schůzky úkol pro všechny si ho pročíst

Odměny pro trenéry:

  • Dotace se vyplácí oficiálně pouze pro trenéry mládeže (do 18 let)
  • U trenérů dospělých je potřeba brát v potaz i hráče do 18 let

Připomínky k tabulce odměn pro variantu tři (PJ zakomponuje do zítra):

  • Žádné kompenzace pro trenéry, kteří si soustředění ani kemp nezorganizovali (pokud měli snahu, ale nebyl zájem od hráčů, přichází kompenzace 0,5 bodů)
  • U bodu 14 a 15 dát koeficient 7 (strži mínus dohlížení brýlí, dorost plus dohlížení na zdr. prohlídku)

Plán dalšího setkání: operativně dle domluvy