Loading color scheme

Zápis z VV z 21. 9. 2021

Zápis z telekonference výkonného výboru dne 21. 9. 2021

Přítomni: Pavel Gellner, David Černý, Lukáš Vacuška, Petr Jindra, Petr Stejskal

Omluveni: Barbora Kratochvílová

 

1) AKTUÁLNÍ INFORMACE A UPLYNULÉ AKCE

Petr Jindra představil aktuální situaci. Od nejmenších kategorií po nejstarší.

Letní akce - Petr Jindra zhodnotil nábor, Kunžak, letní akce, letní příspěvky až na výjimku uhrazeny.

Soustředění mužů - David Černý podal zprávu o soustředění mužů. Návrhy, co do budoucna případně pozměnit.

Hala - Petr Jindra představil aktuální situaci ohledně haly. (zrušení původního dotačního programu, vypsání nového v lednu - nutnost pohlídat termín podání žádosti!)

 

2) ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 21/22 – Petr Jindra představil od 1. 10. 2021 fungující propojení skrz systém API (v programu EOS). Již podepsána smlouva s Creditasem.

 

3) TRÉNINKY BRANKÁŘŮ A SKILLS - Petr Jindra představil plán a termíny pro tyto tréninky, které najdeme v EOSu, popřípadě na klubových stránkách (gólmany povede Lukáš Brabec)

 

4) AKTUÁLNÍ COVID SITUACE – Krizový sezonní plán se bude řešit po volbách. Úkol: Petr Jindra připraví pro covid pořadatele formulář k podpisu pro návštěvníky námi pořádaných akcí.

 

5) SWOT ANALÝZY - Petr Jindra svolá trenérskou radu, která probere SWOT analýzy a vypíchne 5 – 10 nejdůležitějších bodů s vysvětlením popřípadě řešením.

 

6) ERÁRNÍ ČERNÉ DRESY – VV schválil nákup nových erárních černých dresů v počtu 7. Úkol pro Petra Stejskala: oslovíme hráče přes EOS, jestli má někdo o svůj dres zájem.

 

7) DALŠÍ OBJEDNÁVKY

Salming – úkol: Petr Stejskal zjistí zájem.

Banner a roll-up – VV schválil nákup roll-upu na turnaje a klubové akce. Úkol: Petr Jindra – zjistí cenu nákupu + zajistí přípravu na  promo fotky (junior, juniorka, dorostenec, dorostenka).

Merch – cíle: reklama. VV schválil nákup propagačního materiálu, konkrétně se jedná o propisky a náramky. Úkol: Petr Jindra zjistí cenu.

Případný další merch (kelímky, hrnečky, hodiny atd.) na základě zájmu, jehož zjištění se zatím odkládá.

 

8) ODMĚNY TRENÉRŮM - Petr Jindra připraví na základě podkladů materiál na návrh odměn pro trenéry, které předloží VV ke schválení, a to do 24. 9. Do 25. 9. lze výši odměn připomínkovat. 27. musí být odevzdané účetní pí. Janákové. Vypláceno bude měsíčně na základě DPP.

 

9) DALŠÍ SETKÁNÍ - Na základě vyřešení zde zadaných úkolů. Termín domluvený operativně, preference osobního setkání, a to o víkendech 2. a 3., případně následující týden dle tempa řešení.

 

Zpracoval David Černý