Loading color scheme

Zápis z VV z 24. 4. 2021

Zápis z telekonference výkonného výboru ze dne 24. 4. 2021

Přítomní: Pavel Gellner, Petr Jindra, Lukáš Vacuška, Petr Stejskal

Omluveni: Barbora Kratochvílová, David Černý

 

Body k projednání

1) Restart tréninků - představena situace, shrnut uplynulý první týden po návrat k tréninkům.

VV: Schválil pokračování v pozměněném formátu na minimálně další měsíc. U vybraných kategorií dojde následně k výměně za LP, u dětí pokračování v tomto režimu do konce června. 

2) Nákup lina a minibranek do arény Lipolec - lino vyřešeno J. Sedláčkem

VV schválil nákup navrhované varianty branek pro tréninky v Lipolci (2 kusy).

3) Sezonní kompenzace - počítá se s nimi, prozatím se bude vyčkávat na množství odtrénovaných jednotek do konce sezony (tj. konec června), následně dojde k návrhu vyrovnání

VV projedná přesnou finální výši na konci června, následně informuje hráče a rodiče o svém rozhodnutí (s kompenzacemi se počítá!)

4) Příspěvek na dopravu pro K. Kůse - návrh na kompenzaci jízdného (převoz materiálu, lidí)

VV schválil v požadované poměrné výši (nerovnající se běžnému cestovnímu příkazu).

5) Unimo buňka jako kancelář - řešen problém absence skladovacích prostor a vlastní kanceláře

VV zamítl návrh unimo buňky s odůvodněním, že nelze garantovat navrhovanou cenu s ohledem na navazující práce (revize, zapojení energií, zabezpečení, doprava do Dačic), schváleno bude v případě podpory či garance navržené ceny - alternativa v podobě dopravy vlastní skříně a umístění v prostorách za recepcí městské haly. VV pověřil P. Jindru jednáním s TJ za florbal o umístění skříně či možné kanceláře.

6) Sestavení rozvahy - vyhodnocení nákladů z uplynulé sezony a příprava rozpočtu pro nový soutěžní ročník (v návaznosti na přihlášené soutěže, schválené dotace a případné kompenzace od ČF)

VV zadal úkol P. Jindrovi a L. Vacuškovi připravit toto k projednání, na základě toho dojde k návrhu kompenzací za příspěvky (jeden z nutných bodů k tomuto)

7) VH florbalu - přednesen požadavek ze strany TJ

VV bere informaci v potaz, primárně hodlá na VH představit kompenzace, konkrétní termín bude stanoven až po rozvolnění pandemických opatření

8) Příští schůzka - návrh termínu

V případě nutnosti bude svolán mimořádný výbor, řádný je naplánován na pondělí 10. května ve 20 hodin.

 

Pro VV zpracoval P. Jindra 24. 4. 2021