Loading color scheme

Zápis z VV z 31. 7. 2022

Zápis z online jednání VV dne 31. 7. 2022

Přítomni: Lukáš Vacuška, Pavel Gellner, David Černý, Petr Stejskal, Barbora Kratochvílová, Radek Kubeš

 

1/ Odsouhlasena změna výše cestovného pro potřeby oddílu na 4,- Kč/km.