Loading color scheme

Zápis z VV z 6. 5. 2023

Zápis z jednání VV dne 6. 5. 2023

Přítomni: Lukáš Vacuška, Pavel Gellner, Radek Kubeš, Barbora Kratochvílová, David Černý

Omluveni: Denisa Kolářová, Petr Stejskal

  

1/ Informace o dění v oddílu

- předány informace a požadavky z trenérské rady

- podána přihláška do programu PP3 Českého florbalu a seznámení členů s jeho novými podmínkami

- seznámení s finanční situací oddílu, představen rozpočet na nadcházející sezónu 2023/24

 

2/ Schválení šéftrenérů, hlavních trenérů a vedoucích týmu jednotlivých kategorií pro sezónu 2023/24 

- v souladu s návrhem trenérské rady

 

3/ Schválení přihlášení nové kategorie mladších žákyň do soutěží Českého florbalu pro sezónu 2023/2024

 

4/ Členské příspěvky na sezónu 2023/24

- schválení navýšení členských příspěvků u všech kategorií následovně:

      přípravka, elévové - 1. pol. 1 800,- Kč (dřívější platba 1 500,- Kč), 2. pol. 1 500,- Kč

      - mladší žáci, starší žáci, mladší žákyně, starší žákyně - 1. pol. 2 100,- Kč (dřívější platba 1 800,- Kč), 2. pol. 1 700,- Kč

      - dorostenci, dorostenky - 1. pol. 2 200,- Kč (dřívější platba 1 900,- Kč), 2. pol. 1 800,- Kč

      -  junioři - 1. pol. 2 300,- Kč (dřívější platba 2 000,- Kč), 2. pol. 2 000,- Kč

      - muži A, ženy - 1. pol. 3 200,- Kč (dřívější platba 2 900,- Kč), 2. pol. 2 000,- Kč

      -  muži B - 1. pol. 2 500,- Kč (dřívější platba 2 200,- Kč), 2. pol. 2 000,- Kč

- s ohledem na nezbytné výdaje na přihlášení soutěží Českého florbalu, které bude třeba v nejbližších týdnech vynaložit, bude výběr členských příspěvků spuštěn nejpozději 18. 5. 2023 s tím, že zaplacení v dřívějším termínu bude zvýhodněno slevou ve výši 300,- Kč.Termín pro platbu snížené častky byl stanoven na 18. června 2023.

ZDŮVODNĚNÍ ZVÝŠENÍ ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ: S ohledem na zdražování tréninkových prostor, zdražování startovného do soutěží ČF, inflaci a doporučení vyplývající z jednání s představiteli města Dačice a při snaze o zachování maximální úrovně služeb poskytovaných našim členům je zvýšení členského příspěku v uvedené výši nevyhnutelným.

- kreditové povinnosti zústávají nezměněny

- zachována zůstávají pravidla pro sponzoring (sežene-li ho člen oddílu či jeho rodinný příslušník):

         - finanční příspěvek do výše 5 000,- Kč - odpuštění kreditů 

         - finanční příspěvek do výše 10 000,- Kč - odpuštění druhé poloviny členských příspěvků

         - finanční příspěvek nad 10 000,- Kč - členský příspěvek v minimální výši 1000,- Kč (nově schálená výše VH TJ)

         - v některých případech bude nutné postupovat individuálně - vždy zváží VV

 

5/ Úprava proplácení cestovného

- na domácí utkání dospělých kategorií se v příští sezóně nebudou proplácet cestovní náhrady 

 

6/ Úkoly pro L. Vacušku

- zadat do EOSu platby příspěvků na nadcházející sezónu

- přihlásit jednotlivá družstva do soutěží Českého florbalu v řádném termínu