Loading color scheme

Valná hromada

Chcete vidět kdo a jak rozhoduje o fungování největšího sportovního klubu v Dačicích? Chcete znát současnou strukturu klubu, jak se daří jednotlivým kategoriím nebo prostě jen mít přehled o naší činnosti?

Nejvyšším orgánem klubu je valná hromada. Valnou hromadu svolává a její průběh řídí prezident klubu, respektive pracovní předsednictvo. Valná hromada se svolává nejméně jednou ročně. Mimořádná valná hromada se koná na žádost nejméně 1/3 členů klubu nebo na žádost nadpoloviční většiny členů výkonného výboru.

Už víte co nás čeká. Zastavte se tedy za námi na kuželnu vedle MSH. Již tuto sobotu 24.2. od 20:00. Pro čelny klubu je tato akce dobrovolně povinná a všichni jste srdečně zváni. Uvítáme i rodiče našich mladých svěřenců. Jsme v tom totiž všichni společně. Letošní ročník je i ročník, kde budeme volit naše zástupce na další působení.