Loading color scheme

Zápis z ČS z 25. 2. 2023

Zápis z členské schůze v Katolickém domě Dačice dne 25. 2. 2023

Přítomní: dle prezenční listiny odevzdané vedení TJ Centropen

 

1) ÚVODNÍ SLOVO

Předseda oddílu Pavel Gellner, manažer oddílu Lukáš Vacuška a pan Jaroslav Solař jako zástupce vedení TJ Centropen přivítali všechny účastníky valné hromady. Bylo zmíněno, že florbalový oddíl je nejpočetnější sportovní oddíl v Dačicích. Má 3 dospělé a 8 mládežnických týmů. Dále byla na úvod představena nová členka VV Florbalu Dačice, Denisa Kolářová, která prozatím převezme agendu po Davidu Černém.

2) PŘEDSTAVENÍ AKTUÁLNÍ SITUACE KLUBU - FINANCE

Zástupce předsedy TJ, pan Solař, představil finanční rozpočet tělovýchovné jednoty. Lukáš Vacuška a Pavel Gellner pak představili rozpočet oddílu florbalu. S ohledem na deficit způsobený především velmi výryzným snížením dotací po covidových letech a růstu nákladů za haly a přihlašované soutěže. Cílem pro rok následující je rozpočet narovnat, přičemž již byly ze strany vedení podniknuty konkrétní kroky představené účastníkům VH. Další kroky budou v případě potřeby následovat.

3) PŘEDSTAVENÍ AKTUÁLNÍ SITUACE KLUBU - JEDNOTLIVÉ KATEGORIE

Klub má 8 mládežnckým týmů, z toho 6 chlapeckých a 2 čistě dívčí, přičemž příští sezonu jeden dívčí tým díky rostoucímu počtu a zájmu přibyde, a 3 týmy dospělých. V chlapecké kategorii má klub plnou strukturu, čímž naplňuje podmínky účasti v programu PP3 Českého florbalu. Elitní tým můžu hraje divizi, elitní tým žen letos poprvé celostátní 1. ligu žen. Z úst trenérů bylo přítomným představeno fungování každého družstva co se týká počtu dětí, tréninků, zápasů či zapojení rodičů.

4) POŘÁDANÉ AKCE, PROJEKTY A DALŠÍ

Proběhly dva turnaje pro první stupěň základních škol a malotřídních základních škol, kde se celkem protočilo téměř 250 sportujících dětí. Od září klub nabízí a pořádá ukázkové nejen florbalové hodiny v základních školách a školkách v Dačicích a okolí. Byla navázána spolupráce se ZŠ J. A. Komenského, ZŠ Staré Město pod Landštejnem a ZŠ Český Rudolec, kde byl od listopadu spuštěn florbalový kroužek pro žáky z místní družiny. 7. ledna proběha akce s názvem Den dačického florbalu. Ve středu 22. 2. 2023 pak proběhla ukázka florbau také pro dačický Zvoneček.

5) CO NÁS ČEKÁ

Z organizačního pohledu je v nejbližších měsících v plánu VH TJ 30. 3. 2023, posezónní trenérská rada a ravidelná schůze VV, sejně tak jako závěrečná schůze s koordinátorem programu PP3. Po skončení halové sezozny a zápasů zakončení pro jednotlivé kategorie a následné mezisezonní sportovní aktivity, soustředění apod.

8) DISKUZE

Proběhla rozsáhlá diskuse na téma „zapojení rodičů“. V některých kategoriích je spousta rodičů, kteří se neúčastní žádných akcí a ani nevozí děti na zápas. Vznikla myšlenka o dětském dni, kde by florbal byl až na druhém místě, ale hlavní náplň dne by byly různé zábavné atrakce. Diskutovalo se také na téma letních soustředění, turnajů a podobných akcí pro mládež. V neposlední řadě pak o možných sponzorech a partnerech oddílu.