Loading color scheme

Zápis z ČS z 26. 2. 2022

 Zápis z členské schůze v Katolickém domě Dačice dne 26. 2. 2022

Přítomní: dle prezenční listiny odevzdané vedení TJ Centropen

 

1) ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY FLORBALOVÉHO KLUBU A PŘEDSEDY TJ CENTROPEN

Pavel Gellner a Václav Šuler přivítali úvodním slovem přítomné členy.

 

2) PŘEDSTAVENÍ AKTUÁLNÍ SITUACE KLUBU OBECNĚ

David Černý na základě připravené prezentace stručně zhodnotil aktuální situaci klubu. Ten byl označen za finančně stabilizovaný a nezadlužený, pravidelně dosahující na dotační podporu. Má druhý rok po sobě historický počet přihlášených družstev (11), poprvé dokázal přihlásit celostátní soutěž mládeže. Ženy bojují o postup do celostátní soutěže. A muži se v ní drží již dlouhých 11 sezon po sobě, což se podaří prodloužit i tentokrát.

 

3) PŘEDSTAVENÍ AKTUÁLNÍ SITUACE DLE KATEGORIÍ

Přítomní hosté byli seznámeni s fungováním jednotlivých kategorií. Dozvěděli se o jejich základní činnosti, o aktuálních problémech či naopak úspěších z pohledu početního či tréninkového.

 

4) CO SE POVEDLO/NEPOVEDLO?

Členové se prostřednictvím prezentujícího člena výkonného výboru a jednoho ze zakladatelů klubu Davida Černého dozvěděli o tom, co se v uplynulých zhruba dvou letech podařilo dotáhnout do zdárného konce a čím se klub může pyšnit (například hráči a trenéři u krajských reprezentací). Samozřejmě bylo odprezentováno i to, co se nepodařilo. Jako nejpalčivější problém všichni přítomní vnímají absenci sportovní haly a opětovné uvíznutí na „mrtvém bodě“ s ohledem na pozastavení dotačních programů. Svůj příspěvek doplnil i předseda Pavel Gellner, který v minulosti zhruba osm let tuto agendu řešil. Následně manažer Petr Jindra přidal aktuální pohled.

 

5) CO NÁS ČEKÁ?

V rychlosti byly členům představeny aktuální body agendy v nejbližších dnech či týdnech, a to včetně klíčové schůzky s koordinátorem PP3 Karlem Klímou.

 

6) SLOVO SOUČASNÝCH ČLENŮ A PŘEDSTAVENÍ KANDIDÁTŮ DO VV FLORBALU A TJ

Stávající a končící členové výkonného výboru se mohli vyjádřit k uplynulému volebnímu období. Většinou děkovali za spolupráci. Petr Jindra jakožto končící člen VV poděkoval za důvěru, trpělivost a oznámil definitivně svůj odchod z klubu na konci srpna. Následně se kandidáti do výkonného výboru florbalu, respektive kandidát do výbor TJ Centropen představili a požádali přítomné členy o hlas ve volbě.

 

7) VOLBY DO VV FLORBALU

Z přítomných členů se do voleb zapojili všichni, kdo měli hlasovací právo. Všichni kandidáti dostali požadovaný nadpoloviční počet hlasů. Novými členy VV florbalu se tedy stali: Pavel Gellner, který byl zároveň zvolen kandidátem do VV TJ Centropen, dále Lukáš Vacuška, Barbora Kratochvílová, David Černý, Petr Stejskal a nově také Radek Kubeš. Výbor tedy zůstává šestičlenný s rozhodujícím hlasovacím právem předsedy. Zápis o volbě je uložen na vedení TJ Centropen. To musí kandidáty ještě oficiálně schválit na valné hromadě.

 

8) DOTAZY, DISKUZE

Z řad členů byl interpelován Petr Jindra. Zodpověděl dotazy týkající se jeho odchodu a sportovní haly. Právě téma zázemí a aktuální neodpovídající pozice v TJ Centropen, kde je florbalový klub po odchodu fotbalistů suverénně největší organizací, bylo označeno za největší problémy současnosti. Svou reakci k tomuto přidali i přítomní předsedové Pavel Gellner jako předseda florbalu a Václav Šuler jako předseda TJ Centropen.