Loading color scheme

Zápis z ČS z 28. 5. 2021

Zápis z florbalové výroční členské schůze 2021

Přítomni: viz prezenční listina, odevzdáno vedení TJ Centropen

 

PROGRAM

1) Přednesení úvodního slova předsedy klubu.

2) Představení programu akce - členská schůze jednohlasně program odsouhlasila.

3) Činnost klubu a přidružených subjektů v době kovidové.

a) Petr Jindra představil aktuální situaci ohledně rekonstrukce sportovní haly SŠTO v Dačicích - vše je nyní připraveno k zahájení stavby, podána dotační žádost na Národní sportovní agenturu, nyní již jen čekání na rozhodnutí - o případných dalších krocích bude vedení klubu informovat na základě rozhodnutí (například žádost o svolání kulatého stolu apod.); zodpovězeny dotazy týkající se agendy nové sportovní haly a jejího následného provozu a fungování.

b) Petr Jindra prezentoval činnost klubu v době kovidové. Klub dořešil řadu administrativních úkonů (dodělání manuálů, koncepce, vize a směřování), angažoval se na politickém poli v souvislosti s přípravou materiáů k rekonstrukci haly SŠTO, dále provedena kompletní inventura vybavení, dotažení úprav v programu XPS, zaměření se na trenérské vzdělávání (dodělání licencí u většiny trenérů, kteří licencí nedisponovali, absolvování řady webinářů a nadstavbových akcí), oslovení a zapojení nových trenérů do procesu, organizace sportovních výzev pro členy, zapojení se do Jihočeské virtuální florbalové ligy, nově také reprezentace v regionálním výkonném výboru Regionu V, respektive na valné hromadě Českého florbalu.

c) Shoda přítomných na nutnosti dalšího intenzivního vzdělávání trenérů (= již žádní trenéři bez licencí, naopak je žádoucí mít vyšší licenci než požadovanou) - snaha o první místo v Regionu z pohledu trenérů s extraligovou B licencí - aktuálně David Černý, Petr Stejskal, Petr Jindra (nově přihlášeni na další cyklus Miloš Procházka a Pavel Stejskal). Finanční podpora ze strany klubu.

d) Petr Jindra představil uvažované přihlašované soutěže. Novinkou snaha o první mládežnický dívčí tým (žákyně 3+1) a opět po roce snaha o 1. dorosteneckou ligu (poprvé v historii nejvyšší mládežnická celostátní liga). 

e) Pavel Gellner představil závěry posledního jednání VV týkající se členských příspěvků i několika sporných případů. Z řad přítomných členů padly návrhy na úpravy příspěvků v kategorii mužů. Výkonný výbor přijal podněty k projednání a bude se jimi zabývat na dalším zasedání. Předseda také připomněl avizovaný fakt, že vedení počítá s finančními kompenzacemi uplynulé sezony, a to formou ponížení první poloviny členského příspěvku v příštím soutěžním ročníku. Konkrétní částka bude sdělena na základě zjištění právních analýz TJ Centropen a na základě rozhodnutí o ne/udělení projektu PP3 pro příští sezonu.

f) Petr Jindra představil celkové financování klubu, plánovaný obrat (1,2 milionu korun) a přiblížil náklady na provoz jednotlivých vybraných kategorií. 

4) Závěrečná diskuze a dotazy na vedení, respektive předsedu oddílu Pavla Gellnera