Loading color scheme

Zápis z VV z 22. 2. 2023

Zápis z jednání VV dne 22. 2. 2023

Přítomni: Lukáš Vacuška, Pavel Gellner, Radek Kubeš, Barbora Kratochvílová

Omluveni: David Černý, Petr Stejskal

  

1/ Informace o dění v oddíli

- odevzdány podklady pro přiznání dotace z Jihočeského kraje na sportující děti (vypsána opět po 2 letech)

- hodnocení školních turnajů (účast v součtu cca 250 dětí + 90 v pozici diváků, navázání vztahů s okolními členy, rozšíření spolupráce ze ZŠ J. A. Komenského Dačice)

- běží ukázkové hodiny v základních školách, školkách

- proběhla možnost vyzkoušet si florbal pro Zvoneček

 

2/ Valná hromada oddílu

- příprava programu na sobotu 25. 2. 2023

- představení nové členky výkonného výboru oddílu - Denisa Kolářová

 

3/ Valná hromada TJ Centropen Dačice

- termín konání 30. 3. 2023

- účast 5 členů vedení florbalového oddílu

- nominace na ocenění za přínos oddílu - Denisa Kolářová

 

4/ Úkoly pro L. Vacušku

- svolat ve spolupráci s šéftrenérem Trenérskou radu (plán využití MSH a dalších prostor do konce sezóny, přihlašování soutěží, akce pořádané oddílem)

- upřesnit finanční plán a navrhnout případné úspory na základě podkladů z uvedené Trenérské rady

- zpracovat žádost o Grant THK 2023