Loading color scheme

Zápis z TR z 23. 5. 2022

Zápis z mimořádného jednání trenérské rady ze dne 23. 5. 2022

Přítomni: Petr Jindra, Radek Kubeš, Libor Tůma, Martin Hudínek, Tomáš Píza, Miloš Procházka, Šimon Krechler, Lukáš Vacuška, Pavel Chromý

Omluveni: Kryštof Kůs, Marta Krechlerová, David Černý, Ondřej Bílý

 

PŘIHLÁŠKY DO SOUTĚŽÍ 22/23

Petr Jindra dopředu informoval trenéry o informacích spojených s přihláškami do soutěží. Následně měli trenéři za úkol se vyjádřit k žádosti o přihlašování. Jako klíčové se jevily kategorie přípravky a elévů (možnost přihlášení dvou družstev), mladších žáků (varianty 3+1 a 5+1), dorostenců (1. nebo 2. liga) a dívek (žákyně, nebo dorostenky?)

Trenéři se jednohlasně shodli na zaslání žádosti o LK o přesun maximálního množství soutěží do Kraje Vysočina, a to s opětovným odůvodněním výrazně nižších dojezdových vzdáleností. A také s ohledem na fakt, že dospělé kategorie pořádají akce v Třešti, potažmo Dolní Cerekvi. 

Přihlašované kategorie: přípravka, elévové (po 1 družstvu), mladší žáci (pouze liga 5+1), starší žáci, dorostenci (2. liga), junioři (2. liga), žákyně (3+1), dorostenky (kvůli 1. lize žen), muži B (Liga Vysočiny), muži A (Divize), ženy (1. liga žen), ligový pohár žen

 

DRESY PRO NOVOU SEZONU

Trenéři byli informováni o nutnosti zařídit dresy dle stanovených a sepsaných zvyklostí, tj. starší žáci vlastní dres, žákyně druhá sada (růžová), dorostenky alespoň černý, muži B kompletně vlastní, dorostenci druhá sada černá. Byl informován objednávkový specialista Petr Stejskal, který se s trenéry OSOBNĚ spojí a objednávku přes DD sport provede.

 

TRENÉRSKÉ VEDENÍ PRO NOVOU SEZONU

Budoucí manažer klubu Lukáš Vacuška oslovil přítomné trenéry s konkrétní nabídkou členství v realizačních týmech. Trenéři mu přednesli své představy.