Loading color scheme

Zápis z TR z 26. 2. 2022

Zápis z prezenčního jednání trenérské rady dne 26. 2. 2022

Přítomní: Petr Jindra, Ondřej Bílý, Martin Hudínek, Šimon Krechler, Marta Krechlerová, Radek Kubeš, Miloš Procházka, Pavel Stejskal, Libor Tůma, Kryštof Kůs, Roman Sedlák

 

1) AKTUÁLNÍ SITUACE – REGISTRACE RODIČŮ-ŘIDIČŮ A PROPSÁNÍ DO EOSU

Petr Jindra připomněl nutnost registrace rodičů-řidičů kvůli členství v TJ, potažmo pojištění při cestách na ligová utkání. Probrány jednotlivé mládežnické kategorie, jichž se povinnost týká.

Úkol: Pavel Stejskal do 12. března doplní vybraná jména do systému za juniory.

 

2) ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY – URGENCE HŘÍŠNÍKŮ

Představení jmen hříšníků-neplatičů a seznámení s okolnostmi. Následně se vyjádřili trenéři k množství aktuálních urgencí, k okolnostem.

Úkol: Petr Jindra zapíše uvedená jména na kreditový blacklist (na jaře skončili, na podzim ale budou muset dluh doplatit). U ostatních nejasností trenéři neprodleně zjistí status quo a podají informaci o dalším postupu.

 

3) TRÉNINKY VE ZBYTKU SEZONY

Trenéři představili své požadavky na základě předloženého dokumentu s prvotním rozpisem.

Úkol: Petr Jindra sestaví tréninkový rozpis od poloviny dubna, dále pak od května. Trenéři na něj neprodleně zareagují, aby mohl být vyvěšen na web a aby mohlo být rezervováno dačické kluziště.