Loading color scheme

Zápis z TR z 3. 3. 2021

Zápis z jednání TR ze dne 3. 3. 2020

Přítomní: Petr Jindra, Lukáš Vacuška, Barbora Kratochvílová, Petr Stejskal, David Černý, Pavel Stejskal, Pavlína Ficová, Martin Hudínek, Miloš Procházka, Radek Kubeš, Šimon Krechler, Blanka Dörrer Proboštová

 

1. Rekapitulace RTC

 • Připomenutí, k čemu nám RTC slouží

 • Poslední žádost o případné námitky či úpravy

 • Seznámení s aplikací RTC do sezony (letos od května platí pro dorost+, od září pro celý klub)

 • Vysvětlení playbooku

 • Vysvětlení nadcházejících kroků – kontaktování ČF a J. Typla, očekávaná zpětná vazba, návštěva, implementování do tréninků

 

2. XPS

 • informování o změnách v rámci XPS – seřazení cvičení do kategorií, prosba o popisky či videa, představení aktuální podoby

 

3. Novinky

 • Primárně zaměřeno na program AirTable

 • Trenéři informovaní o povinnosti přihlášení a dovyplnění databáze (→ s případnými problémy neprodleně kontaktovat P. Jindru)

 • Představení novinky v podobě bodového ohodnocení trenérské práce, na jehož základě budou rozdělovány sezonní odměny

 • Seznámení s přesunem registračních formulářů na klubové akce (nyní soustředění a kemp) právě do prostředí AirTable – výhoda „all-in-one“

 

4. Plán příští schůze

7. 4. (první středa po Velikonocích) ve 20 hodin, případný posun možný na základě vývoje situace c-19

 

5. Cílový hráč FLORBALU DAČICE

 • Představení navrhovaných variant (možnosti A-F)

 • Prezentace odpovědí ze strany trenérů (anonymizovaná varianta)

 • Pobídka k diskuze – cca 30minutová debata o finální podobě

 • Soupis klíčových slov, která mají v definici zaznít

 • Úkol pro P. Jindru: Z výše uvedeného připravit cca 3 vykrystalizované varianty, o nichž budou trenéři hlasovat.

 • O konečné podobě rozhodně hlasování – vítězná varianta bude ta, jež obdrží nejvíce hlasů (1 trenér = 1 hlas)

 • Finální varianta se objeví v dokumentu RTC+playbook, dále také v manuálu trenéra-nováčka, budou s ní seznámeni všichni trenéři a bude kladen důraz na to k ní směřovat

 • Dále bude také připsána na webové stránky a budou s ní seznámeni v rámci vzdělávacího procesu také hráči