Loading color scheme

Zápis z TR z 9. 2. 2022

Zápis z online jednání trenérské rady dne 9. 2. 2022

Přítomní: Pavel Chromý, Ondřej Bílý, Libor Tůma, Petr Jindra, Radek Kubeš, Šimon Krechler, David Černý, Marta Krechlerová, Miloš Procházka, Martin Hudínek, Pavel Stejskal

Omluveni: Kryštof Kůs, Radovan Kubek, Lukáš Vacuška

 

1) AKTUÁLNÍ SITUACE

Petr Jindra představil aktuální situaci. Klíčové body: odehrána většina utkání (kontumace pouze elévů a žákyň kvůli kovidu bez pokuty), chybí jen dohrávka juniorů s Jihlavou (již naplánována), hotový potisk dresů pro brankáře, na základě komunikace s ČF odpuštění pokut v celostátních soutěžích za méně než 10+1

Úkol: Bez úkolu

 

2) ČLENSKÁ SCHŮZE FLORBALU 26. 2. + JARNÍ ČÁST SEZONY

Urgence přihlášek a kandidatur, představení programu akce, vysvětlení principu a smyslu. Nárok na občerstvení v hodnotě 120 korun/osoba. Nepředložení covid testů znamená nevpuštění do areálu Katolického domu (nařízení provozovatele).

Trenéři se vyjádřili k tréninkům ve zbytku sezony. Projeven zájem o případné využívání kluziště Dačice. Probrány varianty trénování v Dačicích a Lipolci. Probrány varianty možného sezonního zakončení mládeže.

Úkol: Petr Jindra kontaktuje pana Holce a zjistí hodinovou sazbu za pronájem kluziště od dubna. Martin Hudínek zjistí možnosti myslivny pro účely zakončení.

 

3) PŘÍSPĚVKY – 2. POLOVINA SEZONY

Trenéři seznámeni se jmény dlužníků. Následovala zpětná vazba z jejich stran či sdělení dodatečných neznámých informací. Dořešení konkrétních osob skrze zpětnou vazbu od trenérů.

Úkol: Petr Jindra nastaví platby dle domluvených výjimek (činnost pro klub, sponzorský dar, dlouhodobé zranění). Ondřej Bílý zaurguje dlužníky z řad mužů B. David Černý a Lukáš Vacuška totéž v mužích A, respektive ženách. Pavel Stejskal v juniorech.

 

4) RODIČE-ŘIDIČI

Trenéři informováni o status quo. Následně se vyjádřili hříšníci, kteří nedodali seznam.

Úkol: Dorostenci a junioři v co nejkratším možném termínu doplní údaje, aby byla databáze kompletní.

 

5) REPORT Z JEDNÁNÍ VV TJ 7. ÚNORA

Petr Jindra informoval trenéry o výsledcích jednání. Následně byla jako kandidátka na ocenění vybrána Marta Krechlerová, které bylo toto sděleno. Osobně si dojde pro ocenění.

Úkol: Informování předsedy TJ o vybrané kandidátce na ocenění. (již provedl Petr Jindra)

 

6) ČLENSKÁ KONTA

Petr Jindra informoval trenéry o novince, která startuje v letošním kalendářním roce. Kreditový seznam již nelze nalézt na webu, nově je uložen v členské sekci EOS u každého hráče zvlášť. Trenéři mají za povinnost zadávat kredity za auta na utkání s dostatečným popisem. Hlavní pořadatel zadává kredity za pořádání na akcích.

Úkol: Petr Jindra připraví krátký videonávod o tom, jak členská konta fungují a jak kredity zadávat.

 

7) ROLLUP

Petr Jindra informoval trenéry o variantách rollupu. Ten bude co nejdříve zadán do výroby u firmy Mitech v Jihlavě.

Úkol: Trenéři se vyjádří v anketě v rámci programu EOS.

 

8) DOCHÁZKA/ČÁRKY

Do konce týdne musí být odevzdaná docházka za rok 2021.

Úkol: Petr Jindra pošle připravenou tabulku trenérům do EOSu (cloudová báze Google). Ti následně dle vygenerovaných EOS dat zadají docházku a uloží.

Pro TR zpracoval Radek Kubeš.