Loading color scheme

Zápis z VV z 10. 6. 2022

Zápis z jednání výkonného výboru dne 10. 6. 2022

Přítomni: Pavel Gellner, David Černý, Lukáš Vacuška, Barbora Kratochvílová, Radek Kubeš, Petr Stejskal

1/ zajištění letní přípravy v jednotlivých kategoriích

2/ opakované neplnění úkolů zadaných od VV TJ Centropen

 

Manažer  

Připravit a včas odevzdat seznamy a podklady pro odměny trenérů dle požadavků paní Janákové. 

Schválí VV FL 13.6.2022

Připravit plán práce manažera pro oddíl florbalu v měsíci červenci 2022.

Schválí VV FL 13.6.2022

 

Předseda

Připravit a realizovat dohodu o ukončení smlouvy s manažerem Petrem Jindrou k 31. 7. 2022 a připravit smlouvu s novým manažerem Lukášem Vacuškou od 1. 8. 2022.

Zjistit důvod, proč nebyl žádný zástupce našeho klubu na celostátním losovacím aktivu.