Loading color scheme

Zápis z VV z 12. 5. 2020

Telekonference

Přítomni: Pavel Gellner, Petr Stejskal, David Černý, Petr Jindra, Lukáš Vacuška
Nepřítomni: Lenka Záblacká

  • Úkoly pro Petr Stejskala, Lukáše Vacušky a Davida Černého oslovit potenciální hráče pro pořadatelský tým zůstávají do příštího týdne.

  • VV projednal nákup těchto položek:

   • 200 míčků bílých (Salming)
   • 30 míčků barevných (Salming)
   • Doplnění do pořadatelských boxů (2x)
   • Chladící spreje (kelen) chladící pytlíky, pásky na brankoviště
   • Tréninkové gumy (na posilování)

   VV odsouhlasil nákup těchto položek.

   Úkol pro Petra Jindru
   Dále také s diskuze vyplynula připomínka jednání z Dolní Cerekve, kde budou do další sezóny pravděpodobně chybět mantinely. Situace se bude nadále řešit.

  • Další bod, kterým se VV zabýval, je zapojení rodičů do pomoci s klubem.
   Vv řešil dvě varianty:

   Zapojení rodičů volné – rodiče dostanou nabídku, jakkoliv pomoci, pod kterou se budou moci napsat, bude v tom zahrnuta i varianta rodiče pro komunikaci s VV ( který bude řešit připomínky, návrhy, podněty).

   Vytvoření Rady rodičů – z každého oddílu bude vybrán jeden zástupce. Rada těchto zástupců by se pravidelně scházela a zvolila si jednoho rodiče, který by byl přítomen na jednání VV

   Po projednání obou variant se VV rozhodl jednomyslně rpo první variantu – Zapojení rodičů-volné

   Vytvoření tabulky pro různé možnosti zapojení Petr Jindra a trenéři.

  • Tréninky v červnu – VV také řešil zapojení mládeže do tréninkového procesu po uvolnění vládních opatření.

   Návrh: Tento týden (11. až 15.)

   • 13. - celkem 4 hodiny - strži, natáčení výukových materiálů, nové holky
   • od příštího týdne pak připadají v úvahu:
   • pří/elé celkem 2 hodiny
   • mlži/strži celkem 3 hodiny
   • holky 1,5 hodiny (ty budou určitě!)
   • dor/jun 1,5 hodiny
   • dohromady tedy 8 hodin haly
   • halový strop (do kdy nejpozději trénovat): 5. června
   • V součtu by to tedy klub stálo (při maximální kapacitě) 26 hodin, což je při 400 za hodinu 10 400 korun

   VV odsouhlasil tyto mimořádné tréninkové jednotky.

  • VV se dohodl na mimořádné schůzce přístí týden, kvůli přihlašování týmů do soutěží.

Datum byl stanoven na 19. 5. 20:00 (Úterý)