Loading color scheme

Zápis z VV z 12. 5. 2021

 Zápis z telekonference VV ze dne 12. 5. 2021

Přítomni: Pavel Gellner, Petr Stejskal, David Černý, Barbora Kratochvílová, Petr Jindra, Lukáš Vacuška (= všichni členové)

1) AKTUÁLNÍ SITUACE

Petr Jindra informoval o své činnosti VV. Jedním z bodů byla zpráva o trénincích v Lipolci.

Rozhodnutí: VV rozhodlo, že tréninky budou v Lipolci do konce sezóny.

Lukáš Vacuška informoval o školení na trenéra licence D, kterého se spolu Kryštofem Kůsem zúčastní v Praze.

Petr Jindra informoval VV o svém zvolení do regionálního Vv a představil svůj pohled na jeho činnost v něm.

2) SMLOUVA S FIRMOU SALMING

Petr Jindra informoval VV o konci smlouvy se Salmingem k 30.6. 2021.

Úkol: Petr Stejskal má za úkol zjistit podmínky smlouvy při prodloužení o rok, popřípadě o dva. Bod se odkládá na další VV

3) ROZPOČET NA NOVOU SEZONU

VV projednával bod rozpočtu.

Úkol: Petr Jindra má za úkol detailní dopracování rozpočtu do 18. 5. 2021 i v návaznosti na PP3. K tomuto bodu se váží další body :

a) Požadavek kondičního trenéra A-týmu na vybavení v hodnotě cca 6 000 Kč

b) Rozjezd sezóny pro kategorii starších žákyň

c) Výše příspěvku pro Miloše Procházku za výživový kurz

d) Petr Jindra zajistí podepsání dohod o setrávání v klubu (Pavel Stejskal, Miloš Procházka) v délce 4 let jako protiváha úhrady 10 tisíc za trenérskou licenci B (jedná se o extraligovou licenci, která navíc opravňuje držitele žádat o živnostenské oprávnění).

4) PŘIHLAŠOVÁNÍ DRUŽSTEV

Starší žákyně viz předchozí bod; Dorostenci – přihlášení do 1. dorostenecké ligy – trenéři osloví rodiče a domluví s nimi podmínky pro přihlášení této soutěže, na základě těchto informací se doplní navýšení rozpočtu atd., které Petr Jindra předloží na budoucím VV

5) PP3

Petr Jindra představil body z IRP, které byly splněny. Chybí doplnit bod komunikace s rodiči, ten teď bude propojen mj. s valnou hromadou. Přihláška pro nový ročník byla na Český florbal odeslána 12. května.

6) VALNÁ HROMADA FLORBALU

28. května 2021 ve 20 hodin, městský stadion Dačice 

Úkoly: Bára Kratochvílová – místo (stadion), Lukáš Vacuška – občerstvení (bufet na stadionu), Petr Jindra – program a zápis.

7) SPORTOVNÍ HALA SŠTO

Informace k jednání o hale: VV projednal návrhy, které vyplynuly z jednání pana ředitele Kopačky a šéftrenéra Petr Jindry.

Úkol: Petr Jindra připraví podklady pro počet hodin, které jsme schopni garantovat v případě nové haly. VV schvaluje podepsání čestného prohlášení o tom, že bude pro tyto hodiny využívat prostory případné nové haly.

 

Další telekonference je naplánována na 19. 5. 2021, kde hlavním bodem bude rozpočet a body, které se na něj váží.

Zpracoval: David Černý