Loading color scheme

Zápis z VV z 15. 1. 2024

Zápis z jednání VV dne 15. 1. 2024

Přítomni: Lukáš Vacuška, Pavel Gellner, Radek Kubeš, Barbora Kratochvílová, Denisa Kolářová

Omluveni: David Černý, Petr Stejskal

 

1/ Informace o dění v oddílu

- předány informace o řádném odevzdání docházky pro potřeby dotačních a grantových výzev

- seznámení s finanční situací a výsledkem hospodaření oddílu v roce 2023

 

2/ Členské příspěvky

- stanovení deadlinu výběru 2. poloviny členských příspěvků do konce měsíce ledna

 

3/ Cestovní náhrady

- informace k výtce trenérům za pozdní odevzdávání cestovních příkazů - nutnost tak učinit nejpozději do 1 měsíce od výjezdu na utkání

 

4/ Valná hromada oddílu

- stanovení termínu členské schůze na sobotu, 24. 2. 2024, od 20:00 na kuželně

- propagaci obstará M. Procházka

- organizačně akci zajistí L. Vacuška