Loading color scheme

Zápis z VV z 16. 1. 2023

Zápis z jednání VV dne 16. 1. 2023

Přítomni: Lukáš Vacuška, Pavel Gellner, Petr Stejskal, Radek Kubeš, Barbora Kratochvílová, David Černý

  

1/ Informace o dění v oddíli

- běží výběr členských příspěvků (termín do 31.1.2022, poté upozornění a případně penále)

- odevzdány podklady pro přiznání dotace z města na sportující děti z Dačic a z okolí

- přijata úsporná opatření s ohledem na finanční situaci klubu a rostoucí náklady energií, hal apod.

- hodnocení projektu Den dačického florbalu

 

2/ Školní florbalové turnaje

 - úkol pro L. Vacušku - organizačně zajistit školní turnaje (1. stupeň ZŠ a 1. stupeň malotřídních ZŠ)

 

3/ Valná hromada oddílu

- odsouhlasen termín konání VH oddílu florbalu na sobotu 25. 2. 2023