Loading color scheme

Zápis z VV z 16. 2. 2021

Telekonference výkonného výboru 16. 2. 2021

Přítomni: Barbora Kratochvílová, Petr Jindra, Pavel Gellner, David Černý, Petr Stejskal, Lukáš Vacuška (100% účast)

 

1. Petr Jindra představil body, které za poslední měsíc řešil, konkrétně se jedná o:

a) mikiny pro trenéry, které chyběly - jsou v řešení (hotovo do konce února)

b) zhodnocení virtuální výzvy – děkujeme fanouškům za posílání hlasů, vypadá to, že získáme páté místo v JČ kraji, děkujeme všem! 

c) pojištění cest na zápasy – bude projednáno VVTJ - návrh, kdy rodiče, kteří často berou auto, budou registrovaní do klubu a do ČF (zatím jedna z variant)

d) představení spolupráce se školami, viz bod 2

e) dotační žádost na THK v březnu (včas připravena a podána, čekání na verdikt)

 

2. Spolupráce se školami – Petr Jindra představil plán pro zapojení florbalu do základních škol. Jednalo by se o turnaj pro žáky (školní florbalová liga), který zaštítí škola z pohledu bezpečnosti, florbalový klub pak z pohledu pravidel a fungování v rámci struktur ČF. Na nás bude to pohlídat personálně. Detaily spolupráce se budou ještě řešit. Zatím došlo k předběžným jednáním.

Úkol pro P. Jindru: Zapojení gymnázia do nejstarší kategorie (zkontaktovat se s ředitelem Točíkem)

 

3. Klec – Petr Jindra představil základní body při jednání o kleci na naše tréninkové vybavení. Připojil také vyjádření šéfa Technických služeb pana Holce, předsedy TJ pana Šulera a starosty pana Macků

Úkol pro P. Jindru: Připomínka na VVTJ, že oproti jiným týmům nemáme vlastní prostory ani nic jiného, proto bychom požadovali toto.

Návrh, že pokud budeme spolufinancovat klec, mělo by se to odrazit na nájemném (forma ponížení nájmu ze základu).

 

4. Kemp – VV rozhodl, informace o kempu se pošlou mezi rodiče nyní a začnou se příjmat přihlášky. Odsouhlasen také návrh spolupráce s okolními kluby (sami akci asi nenaplníme, navíc se nabízí možnost vytvoření přátelských vazeb a prolínání trenérských stylů). Deadline zaplacení kempu bude do konce (dubna/května), v závislosti na aktuální situaci (čeká se na vývoj s ohledem na koronavirovou pandemii). 

 

5. Letní turnaje – odloženo na dobu, až se bude vědět, kdy turnaje budou. Prozatím nebude řešeno. Počítá se jistě jen s účastí dvou družstev na libereckém Nisa open (startovné přesunuto z loňska. P. Jindra zjistí, zda je možný přesun jednoho družstva do jiné kategorie, v úvahu připadá pravděpodobně dorost).

 

6. Odměna za tvorbu grafiky – Navržena částka xxxx Kč

Úkol pro P. Jindru: Zjistit hodinovou dotaci. Na základě toho i písemně potvrdit přidělení odměny v navrhované výši.

 

7. Fotografové na utkání – Petr Jindra představil všechny varianty pro profesionálnější fotografie (pro prezentaci na webu apod. nestačí fotografie z mobilu).

Úkol pro P. Jindru: Nastavit konkrétní termín (který by obsahoval účast na více turnajích v jeden den), zjistit částku za jeden takto využitý den. Oslovit M. Miksovou a spojit se s již dojednanou fotografkou.

 

8. Petr Jindra otevřel téma trenérů na příští rok.

Úkol pro P. Jindru: VV se shodlo na několika postupných bodech pro shánění nových trenérů. Jako první bylo navrženo oslovení některých trenérů, kteří již mají zkušenosti z minulosti. Následně pak v návaznosti na snahu o spolupráci s rodiči i jejich oslovení (viz tabulka možných funkcí pro rodiče).

 

9. Termín dalšího setkání 2. 3., 20.00 (záviset bude na situaci s nouzovým stavem, případně bude o týden odloženo)