Loading color scheme

Zápis z VV z 18. 10. 2022

Zápis z jednání VV dne 18. 10. 2022

Přítomni: Lukáš Vacuška, Pavel Gellner, Petr Stejskal, Barbora Kratochvílová, Radek Kubeš, David Černý

 

1/ Informace o dění v oddílu - nábory, ukázkové hodiny, finanční situace, činnost manažera (setkání oddílů PP3 v Praze)

2/ Předložen návrh na pravidla sponzoringu - schválení na příštím VV

3/ Schválení zajištění kroužku florbalu při ZŠ v Českém Rudolci a spolupráce na kroužku florbalu při ZŠ ve Starém Městě pod Landštejnem

 

Úkoly:

Lukáš Vacuška - zajistit pokračování ukázkových hodin, připravit přihlášky pro členy kroužků, připravit podklady pro žádost o dotaci z NSA "Můj klub"