Loading color scheme

Zápis z VV z 18. 12. 2021

Zápis z prezenčního jednání výkonného výboru dne 18. 12. 2021

Přítomní: Pavel Gellner, David Černý, Petr Jindra, Barbora Kratochvílová, Petr Stejskal

Omluveni: Lukáš Vacuška

 

1) Zpráva z VV TJ

Odchod fotbalistů. Snížení příspěvků od města - přednesl P. Gellner

 

2) Roll up

Po schválení VV a doporučení trenérské rady nákup dvou roll upů v hodnotě 2 500 Kč za jeden.

 

3) Zpráva o covid opatřeních

Představil Petr Jindra

 

4) Pozice v klubu, informace o problematice

Představen dokument, schváleno VV

 

5) Krizový plán

Představen PJ, přednostně připomínkován, změny zapracovány. Schválen VV.

 

6) Příspěvky aktuálně

Připravit podklady pro placení příspěvků už v květnu. Úkol: Petr Jindra

 

7) Aktuální finanční kondice

Zjistit stav vyúčtování. Úkol: Petr Jindra - předložit VV do konce roku

 

8) Příspěvky na druhou polovinu sezony

Nastaven termín pro zaplacení, vyřešení individuálních žádostí,

 

9) Další

Novinka – rodiče = řidiči čestné členství za 100 Kč (poníží se z příspěvků. Schválená odměna pro předsedu Pavla Gellnera – vyřeší Petr Jindra. Zjištění cen potisku a realizace - vyřeší Petr Jindra.

 

Pro VV zpracoval D. Černý