Loading color scheme

Zápis z VV z 18. 2. 2024

Zápis z jednání VV dne 18. 2. 2024

Přítomni: Lukáš Vacuška, Pavel Gellner, Radek Kubeš, Barbora Kratochvílová, Denisa Kolářová; přizván Miloš Procházka

Omluveni: David Černý, Petr Stejskal

  

1/ Informace o dění v oddílu

- předány informace o výběru příspěvků

- předány informace o situaci v jednotlivých kategoriích, převážně v elitních dospělých kategoriích

- předány informace z VV TJ - VH TJ proběhne 14.3.2024 (oddíl florbalu 4+1, na ocenění za práci pro oddíl navržena B. Dörrer - Proboštová), 29.2.2024 se v Dačicích koná vyhlášení ankety Sprotovce roku Jindřichohradecka (2 vstupenky pro dva vyslence oddílu)

 

2/ Valná hromada

- schválení programu členské schůze

- schválení objednání občerstvení pro účastníky v podobě řízku s bramborovým salátem - 100,- Kč/os. přispěje oddílu TJ

- dokumenty a pdoklady připraví L. Vacuška

- na nového člena VV navržen Miloš Procházka

- současný předseda Pavel Gellner již nebude znovu kandidovat na svoji funkci

 

3/ Finance

- L. Vacuška má za úkol na příštím VV TJ (4.3.2024) představit rozpočet a úsporná opatření na kalendářní rok 2024, resp. následující sezónu

 

4/ Školní turnjae

- schválení pořádání turnajů pro školy z okolí ve spolupráci se ZŠ J. A. Komenského Dačice

- stanoveny 3 termíny - 5.3, 7.3. a 12.3.

- pozvánky rozešle L. Vacuška

 

5/ Rekonstrukce SH SŠTO Dačice

- podle informací z města by v roce 2024 měla být ve spolupráci s Jihočeským krajem zahájena rekonstrukce sportovní haly při SŠTO Dačice - jednání zastupitelstva 27. 2. 2024 od 16:00 (bod č. 6) - záhodno vyslat zástupce oddílu

 

6/ Spolupráce s BaPe Sport Dačice

- vyjednána spolupráce s BaPe Sport Dačice na dodání zlevněného florbalového vybavení (míčky, rozlišovací dresy apod.)