Loading color scheme

Zápis z VV z 2. 12. 2020

Telekonference výkonného výboru 2.12. 2020

Přítomni: Pavel Gellner, Petr Jindra, Petr Stejskal, Barbora Kratochvílová, Lukáš Vacuška, David Černý.

  • Hala – Petr Jindra podal zprávu z jednání ohledně vybudování sportovní haly v Dačicích. Předložil návrhy a úkoly, které se budou řešit. Stěžejní bod je tedy čekání na grant. Členové VV se k tématu vyjádřili, popřípadě se doptali na nějaké nesrovnalosti.
  • Trénink – Petr Jindra představil vize trenérů jednotlivých kategorií. Pro většinu kategorií jsou tréninky nerealizovatelné (jedná se o přípravku, elévy, mladší žáky, ženy a muže B) starší žáci budou trénovat venku, dorost a junioři zkusí skills trénink v Třešti. Muži A se budou teprve domlouvat. Vyjádření z unie: Soutěže v prosinci pravděpodobně nezačnou.
  • Domluva na VV 9.12. pokud bude potřeba členové VV se domluví písemně.

2.12. zapsal David Černý