Loading color scheme

Zápis z VV z 2. 3. 2020

Zápis z jednání VV ze dne 2. 3. 2020

Přítomní: Petr Jindra, Lukáš Vacuška, Barbora Kratochvílová, Petr Stejskal, David Černý

Omluven: Pavel Gellner

 

1. Petr Jindra zrekapituloval přehled splněných úkolů z minulého VV:

  • Mikiny předány těm, kterým chyběly.

  • Virtuální výzva (hlasování) konečné šesté místo - ne úspěch, ne propadák.

  • Letní turnaje a kempy se zatím naplňují, nicméně čekáme na situaci v ČR - Nisa open v řešení (přesun termínu), o soustředění a kempu informováni rodiče.

  • Proběhlo oslovení fotografů, na dalších podmínkách se jedná - dvě konkrétní fotografky.

  • Kompletní inventarizace – je v řešení.

  • Klec v městské hale – je v řešení (následovat bude schůzka předsedy TJ p. Šulera s ředitelem TS p. Holcem).

  • Hala v Dačicích vzhledem k situaci se vývoj trochu zpomalil, nicméně stále se pokračuje v jednání – je v řešení.

  • Vyplacení odměny R. Kubekovi za práci na nových stránkách - vyřešeno. 

 

2. Školní Florbalová Liga (ŠFL) 

Petr Jindra představil projekt i s reakcí oslovených ředitelů, výsledky jsou prozatím pozitivní. Všichni ředitelé s podobnou ligou souhlasí. Účast prozatím přislíbili ZŠ Komenského, ZŠ B. Němcové a Gymnázium Dačice. Jako bonus spolupráce se ZŠBN v podobě ukázkové hodiny.

Úkol P. Jindra - je připravit propozice, pravidla, podmínky.

VV – rozhodl, že na turnaji (ŠFL) by měly být ceny s našim logem.

 

3. Sociální sítě 

Petr Jindra oslovil VV s pomocí o nějaké nápady na oživení sociálních sítí. Také představil nápad s podcasty a další kroky v něm.

VV navrhlo – Kahoot testy, pokračovat v podcastech, duely mezi osobnostmi dačického florbalu. V případě hraní soutěží udělat video: ,,Florbalista A-týmu v den zápasu.“

Úkol: Petr Jindra zkusí na daných tématech pracovat a oslovit příslušné osobnosti.

 

4. Florbalový Jihočeský kraj

Petr Jindra informoval o dalších akcích připravovaných v rámci florbalového Jihočeského kraje - po virtuální výzvě snaha o spolupráci, sdílení know-how a komunikaci šéftrenérů, manažerů či předsedů oddílů.

 

5. Příští VV 

Naplánován na 30. 3. 2020 (případný posun dle vývoje aktuální situace a množství věcí k řešení).