Loading color scheme

Zápis z VV z 20. 10. 2020

 

Zápis z jednání výkonného výboru dne 20. 10. 2020 

Přítomni: Petr Stejskal, Petr Jindra, Lukáš Vacuška, David Černý, Barbora Kratochvílová

  • Zhodnocení a nastavení komunikace VV – Petr Jindra v současné době dokončili vize, hodnoty atd. a má tak prozatím splněné úkoly vůči ČF.
  • Příspěvky – platí, co je uvedeno na stránkách, důležité vybrat příspěvky do 25.10. (náklady běží dál)

Úkol: Petr Jindra – komunikace s kategoriemi juniorů a dorostenců

          Pro trenéry – komunikace se svými kategoriemi

  • Telekonference trenérů – byla představena a vyhodnocena.

Úkol: Petr Jindra – umístí zápisy z těchto setkání na web a rozešle členům VV.

     

  • VV projednávala rozpočet na tuto sezónu.

Úkol: pro členy VV – Zamyslet se a navrhnout, kde ušetřit, popřípadě jak získat finance.

Úkol: pro Petra Jndru a Pavla Gellnera - Podívat se na možný sponzoring.

  • Aktuální situace – především vybrat všechny příspěvky, nastavená jednotná koncepce pro komunikaci s rodiči.

Úkol:  pro Davida Černého - Připomenout těm mužům A, kteří tak ještě neučinili doplatit za vybavení Salming.

  • Mimořádné odměny- VV projednával mimořádné odměny členům, kteří pracují na chodu klubu.

Úkol: Petr Jindra – sestaví návrh na odměny, který představí na dalším VV

  • Další VV středa 4.11. 20:00