Loading color scheme

Zápis z VV z 22. 2. 2020

Přítomni: Petr Stejskal, Lukáš Vacuška, Lenka Záblacká, Pavel Gellner, David Černý

 • Vyhodnocení roku 2019 a příprava na VH
 • Úkol: pro VV ujasnění funkce šéftrenéra – pravomoce a povinnosti.
  Řešení: Příprava pracovního plánu, který bude VV schvalovat na cca 2 – 3 měsíce
  Kroky, na zlepšení chodu klubu musí konzultovat s VV
  E-mail: Zlepšená komunikace s VV = zvýraznit, že tohle je opravdu k řešení pro VV
  Finance: Ne, Lenka Záblacká to pořeší
  Zlepšení šéftrenérské činnosti
 • Návrh na změnu kreditového systému – vytvoření pořadatelského týmu – neprošel
 • Návrh VV na přijetí nového člena Petra Jindru – Vv se jednomyslně shodl pro.

Výkonný výbor ve složení: Petr Stejskal, Lukáš Vacuška, Lenka Záblacká, Pavel Gellner, David Černý, Petr Jindra

 • Petr Jindra hodnotí své působení v roli šéftrenéra. Uvádí projekty, které se podařilo dotáhnout. Také upozorňuje na problémy.
 • Gellner si vzal slovo a předkládá poznámky ze starého VV
 • Odměna odkoupení loga pro Kryštofa Kůse v hodnotě 3 000 Kč.
 • Úkol: Nové stránky a logomanuál – pro VV
 • Představení nového návrhu plakátů – Petr Jindra – Doplnění o sponzory Centropenu a Salming
 • Na dalším Vv vyřešit pořádání.
 • Navýšení příspěvků u mladších kategorií (přípravka, elévové,) 2500 Kč (pololetí 1250 Kč) mlži (3000 Kč) dorostenci, junioři ženy 3500 Kč, muži A,B – 3500 Kč