Loading color scheme

Zápis z VV z 23. 8. 2023

 Zápis z jednání VV dne 23. 8. 2023

Přítomni: Lukáš Vacuška, Pavel Gellner, Radek Kubeš, Barbora Kratochvílová, Denisa Kolářová, Petr Stejskal

Omluveni: David Černý

 

1/ Informace o dění oddílu

- předány informace o činnosti oddílu během letních prázdnin

- předány informace o pořádaných utkáních, zajištění hal a změně v osobě hlavního pořadatele

 

2/ Rozloučení s prázdninami

- informace o organizačním zajištění průběhu akce a zapojení trenérů

 

3/ Objednávka dresů a klubového vybavení Salming

- P. Stejskal potvrdil zpracování objednávky a její odeslání

 

4/ Náborové tréninky

- stanovení termínů pro náborové tréninky

- tréninky zajistí trenéři příslušných kategorií

- propagaci zajistí M. Procházka a L. Vacuška

 

5/ Odměny trenérům

- odsouhlasení výše a způsobu vyplácení trenérských odměn za rok 2023 - všemu předcházela jednání manažera oddílu s účetní TJ