Loading color scheme

Zápis z VV z 24. 5. 2022

Zápis z hlasování výkonného výboru PER ROLLAM skrze členskou sekci EOS

Přítomni: všichni členové VV

 

HLASOVÁNÍ 1 - Schvaluji přihlášení soutěží dle návrhu manažera klubu na základě žádosti trenérů jednotlivých kategorií (výčet v zápise z TR ze dne 23. 5.)?

PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 2

 

HLASOVÁNÍ 2 - Schvaluji nákup 20 kusů ochranných brýlí pro děti od značky Unihoc se slevou pro regionální výbor Regionu V Českého florbalu VYaJČ (cena cca 540 korun), a to s následnou podzimní prodejní cenou 500 korun/kus pro členy (nováčky)?

PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 2