Loading color scheme

Zápis z VV z 24. 6. 2023

Zápis z jednání VV dne 24. 6. 2023

Přítomni: Lukáš Vacuška, Pavel Gellner, Radek Kubeš, Barbora Kratochvílová, David Černý, Denisa Kolářová, Petr Stejskal

 

1/ Informace o dění v oddílu

- informace o přihlašovaných soutěží

- informace o plánech trenérů jednotlivých kategorií o činnosti přes letní prázdniny

 

2/ Odsouhlasení pořádání akce "Rozloučení s prázdninami"

- organizačně zajistí L. Vacuška, propagací bude pověřen M. Procházka