Loading color scheme

Zápis z VV z 26. 8. 2020

Telekonference výkonného výboru konaná 26.8.2020

Přítomni: Pavel Gellner, Petr Stejskal, Barbora Kratochvílová, Petr Jindra, David Černý

Nepřítomni: Lukáš Vacuška

 

Rekapitulace letních akcí. Petr Jindra seznámil VV, že akce dopadly ke spokojenosti všech zúčastněných, o čemž hovoří i kladné zpětné vazby.

Soustředění mužů – Návrh: klub zaplatí cestu, halu a ubytování// hráči si platí jídlo – všichni hlasovali členové hlasovali pro návrh.  

Pohár mužů - David Černý zhodnotil přínos pohárů pro VV. Mohl vyzkoušet některé mladé hráče a ty zkušené prověřit na jiných postech. I díky postupu, tak hodnotí celou akci kladně. S tím, že by se muži asi rádi zúčastnili i další roky.

Přihlášení do poháru žen na příští rok připadne na zvážení trenérovi Lukáši Vacuškovi.

 

Klubová oslava 15 let - Petr Jindra seznámil účastníky VV s dalšími kroky pro nadcházející oslavu.

Návrhy členů, kteří budou uvedeny do síně slávy lze podávat do neděle. (30.8.)

 

Nábor- VV schválil, že letos se nábor dostane mezi nové florbalisty do škol pomocí letáčků přes jejich ředitele či učitele.

Rozjezd nové sezóny – VV rozhodl, že prvních 14 dní v září (1.9. – 14.9.) budou tréninky v tzv. ,,náborovém režimu“ přesné časy všech kategoriíí připraví Petr Jindra do příštího VV

 

Další schůze VV připadne na středu 2.8.