Loading color scheme

Zápis z VV z 27. 12. 2022

Zápis z jednání VV dne 27. 12. 2022

Přítomni: Lukáš Vacuška, Pavel Gellner, Petr Stejskal, Radek Kubeš, Barbora Kratochvílová, šéftrenér chlapecké složky Miloš Procházka

Omluven: David Černý

 

1/ Den dačického florbalu

- proběhne 7. 1. 2023 v upraveném formátu z důvodu komunikace s dačickým Zvonečkem - výjezd fanoušků společně s hráčkami a hráčky

- pro Zvoneček bude zorganizován ukázkový trénink v Dačicích

- úkol pro L. Vacušku - propagace akce, zajištění dopravy, program mezi zápasy

 

2/ Informace o finanční situaci oddílu

- členové VV předloží na příští schůzi návrhy na úsporná opatření

- úkol pro L. Vacušku - úprava vedení účetnictví nezávisle na účetnictví TJ

 

3/ Příspěvek města Dačice na sport

- úkol pro L. Vacušku - zpracovat a odevzdat podklady pro přiznání dotace z města na sportující děti z Dačic a okolí do 8. ledna 2023

 

4/ Členské příspěvky

- úkol pro R. Kubeše a L. Vacušku - zajistit výběr zbylých příspěvků a pokut za nesplněné kredity (něktreé členy nutno řešit individuálně po domluvě se zbytkem VV)

 

5/ Informace a závěry z trenérské schůze - M. Procházka