Loading color scheme

Zápis z VV z 27. 9. 2023

 Zápis z jednání VV dne 27. 9. 2023

Přítomni: Lukáš Vacuška, Pavel Gellner, Radek Kubeš, David Černý, Denisa Kolářová, Petr Stejskal

Omluveni: Barbora Kratochvílová

  

1/ Informace o dění v oddílu

- předány informace a požadavky z trenérské rady

- seznámení s finanční situací oddílu a výhled do konce kalendářního roku 2023

 

2/ Marketing a PR

- zodpovědnost za marketing a PR, především správa webových stránek odíílu a jeho profilů na sociálních sítích Facebook a Instagram přebírá Miloš Procházka

 

3/ Klubový merch

- členové VV promyslí možnosti klubového merchandisingu

- Petr Stejskal připraví objednávkový formulář na klubová trička

 

4/ Kroužky při školách

- v letošním školním roce 2023/2024 oddíl spolupracuje se 3 základními školami, kde zaštiťuje florbalové kroužky (Slavonice, Český Rudolec, STaré Město pod Landštejnem) - celkově jde cca o 45 dětí

- stanovení výše členského příspěvku pro účastníky kroužků (500,- Kč)