Loading color scheme

Zápis z VV z 28. 4. 2020

Telekonference

Přítomni: Pavel Gellner, Petr Stejskal, David Černý, Petr Jindra, Lukáš Vacuška
Nepřítomni: Lenka Záblacká

 • pokračování řešení systému pořádání na příští rok – Petr Jindra zjistil a oznámil přibližnou částku, která se vydělala na pokutách.
  Na základě informací se VV usnesl o následujícím systému:
  Vytvoření týmu, který bude mít za úkol v první řadě zajistit potřebný počet lidí na námi pořádané turnaje a zapisovat je do vytvořeného harmonogramu.
  Úkol pro D. Černého, L. Vacušku a P. Stejskala: Oslovit vytipované lidi a nabídnout jim účast v tomto týmu.
  Úkol pro P. Jindru: Vytvoření pořadatelského harmonogramu
 • další bod se zabýval výrobou mini-dresů. VV schválil výrobu těchto mini-dresů
  VV také schválil nákup 20-ti mini-dresů (10 ve světlé a 10 v tmavé variantě) pro propagační účely klubu (dárky významným osobnostem, dárek při mezinárodních turnajích či zápasech atd.)
  Úkol pro P. Jindru: Zjištění zájmu v klubu o zakoupení těchto mini-dresů, částka cca 70Kč a nákup 20.ti mini-dresů pro klubové účely.
 • Vv schválil práci o činnosti Petra Jindry a o připomínkoval ho.
  Z jednoho bodu návrhu vznikla diskuze o oddělené činnosti trenéra a vedoucího, i když se v současné době obě funkce u většiny mužstev prolínají. Petr Jindra vysvětlil, že je to návrh do budoucnosti, kdyby každý tým měl svého trenéra a zároveň vedoucího, a že na tomto chce pracovat postupně.
  Pavel Gellner celý návrh o připomínkoval, že je to dobrý začátek, ale konečná podoba této komunikace by mohla být jiná.
 • VV se usnesl o časovém úseku při odpovídání na dotazy. S diskuze vyplynuly tři konkrétní návrhy
  1. Stanovení konkrétního dne - úterý do kterého musí členové VV odpovědět na dotaz
  2. Stanovení počtů dnů - 4 dny od vznešení dotazu, do kterých musí členové VV odpovědět
  3. Stanovení konkrétního dne – úterý, do kterého musí členové VV odpovědět, ale zároveň musí být tento dotaz položen nejpozději tři dny před stanoveným dnem.
 • VV jednomyslně odhlasoval třetí návrh.
  Z návrhu také vyplývá, že pokud členové neodpoví do stanovené lhůty, má dotazovaný (člen VV) právo urgovat dotaz pokud ani poté nebude člen VV reagovat, může neodpovídajícího vyčlenit z hlasování.
  Z návrhu také vyplývá, že pokud bude potřeba něco vyřešit neodkladně lze to řešit telefonicky.

Další videokonference je naplánovaná na 12.5.2020 ve 20:00