Loading color scheme

Zápis z VV z 31. 10. 2023

Zápis z jednání VV dne 31. 10. 2023

Přítomni: Lukáš Vacuška, Pavel Gellner, Barbora Kratochvílová, Denisa Kolářová, Petr Stejskal

Omluveni: David Černý, Radek Kubeš

 

1/ Informace o dění v oddílu

- seznámení členů VV se seznamem plánovaných akcí pro závěr kalendářního roku

- informace k podmínkám dotačních výzev - způsob zpracování docházky hráčů a trenérů

 

2/ Klubová trička a Salming

- P. Stejskal zpracováná objednávky oddílových triček a vybavení Salming pro členy

 

3/ PP3

- L. Vacuška seznámil členy VV s projekty v rámci programu PP3 ve třech oblastech