Loading color scheme

Zápis z VV z 4. 9. 2022

Zápis z jednání VV dne 4. 9. 2022

Přítomni: Lukáš Vacuška, Pavel Gellner, Petr Stejskal, Barbora Kratochvílová, Radek Kubeš, Miloš Procházka (šéftrenér chlapecké složky)

Omluven: David Černý

 

1/ Odsouhlasení proplacení faktury za pronájem hrací plochy využité při pořádání letního turnaje Summer Open Air Dačice.

2/ Odsouhlasení objednání klubových dresů pro mládež a ženy a určení způsobu jejich financování.

3/ Odsouhlasení účasti oddílu florbalu na Dni prevence dne 14. 9. 2022 v Dačicích.

4/ Informace sekretáře o stavu zajištění tréninkových hal pro mládež i dospělé týmy a na základě návrhu trenérů odsouhlasen tréninkový harmonogram pro sezónu 2022/23.

5/ Usnesení k členským příspěvkům - jelikož florbalová sezóna začala již 1. 7. 2022, členské příspěvky již nelze vracet, neboť řádně vybrané finanční prostředky byly využity na provozní náklady oddílu nutné k zajištění jeho fungování přes letní měsíce, kdy bylo pořádané soustředění pro mládež, zakončení sezóny s rodiči, zajištěna účast na mládažnických turnajích a organizovány venkovní tréninky, kterých měli členové oddílu možnost se zúčastnit. Zároveň byly finance využity na zajištění soutěžní části sezóny, především na splnění povinností vůči florbalové unii.

 

Úkoly:

Lukáš Vacuška - připravit pravidla pro sponzoring

Miloš Procházka - zajistit náborové tréninky