Loading color scheme

Zápis z VV z 5. 9. 2021

Zápis z prezenčního jednání výkonnéh výboru dne 5. 9. 2021 (kancelář klubu)    

Přítomni: Pavel Gellner, Petr Jindra, Lukáš Vacuška, Barbora Kratochvílová, David Černý

Omluveni: Petr Stejskal

 

1) KOMUNIKACE – VV by se měl scházet osobně, pokud to opatření dovolí, jednou za jeden nebo dva měsíce. Dále se VV domluvil na online setkání dle potřeby jednou za 14 dní. Komunikace o důležitých akcích a rozhodnutích probíhá především přes e-mail!

Úkol Petr Jindra: Připravovat měsíční zprávu pro VV o úkolech, kterého čekají na následující měsíc.(pokud možno oddělovat úkoly pro klub a pro Český florbal) -> do říjnového jednání

 

2) TRÉNINKY – Petr Jindra seznámil VV s přípravami k tréninkům.

Úkol pro Petra Jindru: 15. září umístit rozpis tréninků na webové rozhraní. Do té doby operativní systém.

Spojení kategorie dorostenců a mužů B, spojení kategorií juniorů a mužů – v řešení.

 

3) TRENÉŘI jednotlivých kategorií umístěni na klubovém webu, schválena finální podoba

 

4) NÁBORY – Petr Jindra seznámil VV s proběhnuvším náborem (kategorie – přípravka a elévové), vyhodnotil akci jako vydařenou. Další nábor příští pátek.

Úkol pro Petra Jindru: Krátké hodnocení obou náborů, počet nových členů atd. Vyhodnocení na další telekonferenci.

 

5) EOS – krátké vyhodnocení přínosů tohoto nového programu. VV zhodnotil nákup jako přínosný.

 

6) ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY - Příspěvky se budou, platil výhradně přes EOS. Úkol pro Petra Jindru a Pavla Gellnera: Vyřešení problému: Potvrzení o zaplacení příspěvků přes EOS. Úkol pro Petra Jindru: zjistit jak do Eosu nastavit čísla účtů u dospělých kategorií a SPZ. Úkol pro Petra Jindru: K 20.9. seznámit členy VV a trenéry se stavem příspěvků. Poté budeme řešit individuálně ty, co nezaplatili

 

7) POMŮCKY A OBJEDNÁVKY - VV schválilo nakoupení data projektoru a plátna pro klubové účely, pomůcky pro paní Krechlerovou na kompenzační tréninky a pomůcky por kondičního trenéra Tomáše Kubeka. Petr Stejskal má na starosti veškeré objednávky klubu, včetně komunikace směrem ke členům klubu.

 

8) RŮZNÉ - Úkol pro Petra Jindru: Zkontrolování baterií v přístroji na měření rychlosti.

Léto 2021 - Zhodnocení florbalového léta: Petr Jindra seznámil VV s uplynulými akcemi a krátce je zhodnotil

Fotograf - fotograf na akce, zápasy, turnaje – krátké představení. Úkol pro Petra Jindru: Sestavit jednoduchou dohodu o odměně pro fotografa, kde by mělo být uvedeno: Fotograf souhlasí se zveřejňováním pro klubové účely, popř. jeho podmínky.

Merch – krátce představen – bod odložen na příští VV

Banner – zjisti cenu – bod odložen na další VV

Kategorie juniorů – bod odložen na další VV

 

9) TERMÍN PŘÍŠTÍHO SETKÁNÍ - Telekonference 21. 9., následně domluva na dalším osobním setkání.

Pro VV zapsal 5. 9. 2021 David Černý