Loading color scheme

Zápis z VV z 6. 12. 2023

Zápis z jednání VV dne 6. 12. 2023

Přítomni: Lukáš Vacuška, Pavel Gellner, Radek Kubeš, Barbora Kratochvílová, David Černý,  Petr Stejskal

Omluveni: Denisa Kolářová

 

1/ Informace o dění v oddílu

- předány informace o organizovaných akcích - vánoční tréninky s rodiči, Rodinný vánoční turnaj

 

2/ Dotační výzvy a docházka

- docházku zpracovává L. Vacuška, který ji odevzdá vedení TJ

 

3/ Členské příspěvky

- zahájen výber 2. poloviny členských příspěvků u kategorií, kde neplatí kreditová povinnost

 

4/ Vánoční turnaj

- po domluvě s organizátorem akce, K. Kůsem, provede klub rezervaci haly proti úhradě nákladů a sponzorskému daru