Loading color scheme

Zápis z VV z 6. 7. 2020

Telekonference

Přítomni: Pavel Gellner, Petr Jindra, Petr Stejskal, David Černý, Lukáš Vacuška
Nepřítomni: Barbora Kratochvílová

 • Petr Jindra přiblížil informace o kempu pro florbalisty. Kemp pro florbalisty se bude konat v Loukostově. (10 dětí) – za účasti tří trenérů. Bude otevřen i veřejnosti.
 • Projekt pořadatelského týmu byl detailně vysvětlen a byl oznámen mez kategoriemi. Přihlásili se Ondřej Novák, Petr Novotný, Martin Týma a Ondřej Bílý. Výkonný výbor se usnesl, že tento model vyzkouší na dva měsíce a na nejbližším VV od uplynutí této lhůty zhodnotí fungování. Kreditový systém bude stále fungovat.
  Pavel Chromý bude kontaktován Petrem Jindrou, který má za úkol zjisti jeho další fungování v našem klubu.
 • Částky, které zvyšuje od prezentujeme na speciální schůzce s rodiči, který se pravděpodobně uskuteční v Katolickém domě – přibližně 19.9. Rodiče budou včas upozorněni, tato schůze bude povinná, a rodiče, či zástupci dětí, kteří se nebudou moci zúčastnit, nebudou mít pak možnost připomínkovat záležitosti, které se na schůzi dohodnou.
 • Platby muži A, junioři a ženy – platba první poloviny příspěvků do konce srpna. (informace od trenérů)
  Muži A – s ohledem na pohárové utkání, úkol pro trenéra D. Černého předložit nominaci – témto hráčům se licence zaplatí předem.
 • Návrh Béčka vynechání z kreditového systému – VV se usnesl o ponechání B-týmu v kreditovém systému.
 • Návrh na bonus při přivedení nového člena? VV se usnesl 3 – 2 v neprospěch – tuto otázku lze znovu otevřít s ohledem na nábor v září
 • Návrh na slevu pro sourozence: Vv se usnesl 4:1 v neprospěch, z tohoto návrhu vykrystalizovala další otázka, tj. jak odměňovat rodiče, kteří dělají něco pro klub a zároveň mají v klubu své potomky – Návrh kreditového systému: Pokud se zúčastní rodič jako asistent – 1 kredit, pokud se zúčastní jako hlavní trenér 2 kredity – VV schválil tento návrh o kreditech.
 • VV odsouhlasil novou tabulku kreditového systému (zohledňující časy turnajů), kterou připravil Petr Jindra.
 • Návrhy na odměny: Radovan Kubek – Petr Jindra sepíše výčet odpracovaného, na základě toho navrhne odměnu. Vv se bude tímto návrhem do konce prosince zabývat.
 • Tomáš Kubek – schválen jak řadový trenér se všemi benefity.

Další setkání VV připadne na 25. 8. 2020 (úterý) ve 20:00