Loading color scheme

Zápis z VV z 6. 8. 2021

Zápis z mimořádného jednání (per rollam) výkonného výboru dne 6. 8. 2021

Hlasovali: Pavel Gellner, David Černý, Petr Jindra, Petr Stejskal, Lukáš Vacuška, Barbora Kratochvílová

 

1) ROZPOČET NA SEZONU 2021/2022

Členům výkonného výboru byly předběžně předkládány návrhy rozpočtu na novou sezonu manažerem klubu. V průběhu měsíců června a července byly do návrhů zapracovány požadavky a připomínky členů výkonného výboru.

Klíčovým tématem rozpočtu byla schválená výše dotací (čekalo se, kdy přijdou na účet), dále výše kompenzací a jejich forma. V návaznosti na to mohl výkonný výbor rozhodnout o investicích.

 

2) PROGRAM EOS

V návaznosti na budoucí fungování klubu a posun kupředu VV jednohlasně schválil pořízení programu členské sekce EOS. Předcházela mu prezentace dvou konkurenčních programů, následné vyhodnocení, zkušební verze a konečný verdikt. Program budou povinně využívat všichni hráči a trenéři a bude sloužit k jednotné a primární komunikaci. Jeho cílem bude mj. sjednotit komunikační kanály a vše přesunout na platformu odpovídající 21. století.

Úkol pro trenéry: Informovat rodiče o nutnosti registrace a využívání. Zároveň následně veškerou komunikační a administrativní agendu přesunout právě sem.

 

3) ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

Členové výkonného výboru v návaznosti na rozpočet projednali možné výše členských příspěvků. Konečnou výši pro sezonu 2021/2022 pak stanovili na níže uvedené částky. Je třeba zdůraznit, že se jedná o KOMPENZOVANÉ ČÁSTKY, nikoli o snížení příspěvků. Takto je třeba informaci i prezentovat ve směru k hráčům a rodičům, neboť při standardním fungování se příští rok částky vrátí na standardní hodnoty.

 

KATEGORIE – ČÁSTKA (1./2. POL. SEZONY) – kategorie bez individuální licence

přípravka 2000 Kč (750/1250)+tričko zdarma

elévové 2000 Kč (750/1250)+tričko zdarma

mladší žáci 2200 Kč (800/1400)

starší žáci 2200 Kč (800/1400)

dorostenci 2700 Kč (1350/1350)

---------------------------------------

KATEGORIE – ČÁSTKA (1./2. POL. SEZONY) – kategorie s individuální licencí

junioři 2700 Kč (1350/1350)

žákyně 1500 Kč (500/1000)+tričko zdarma

muži B 3100 Kč (1600+1500) včetně licence

ženy 3100 Kč (1600+1500) včetně licence

muži A 3600 Kč (1900+1700) včetně licence

Výjimka platí pro hráče, kteří loni nehráli, respektive pro juniory prvním rokem. Těm se celková částka (potažmo první polovina příspěvků) navyšuje o 400 korun z důvodu úhrady plné výše licence.

 

TERMÍN ÚHRADY 1. POLOVINY PŘÍSPĚVKŮ: 19. ZÁŘÍ 2021

ZPŮSOB ÚHRADY: VÝHRADNĚ BEZHOTOVOSTNÍ, ÚDAJE VYGENERUJE PROGRAM EOS