Loading color scheme

Zápis z VV z 7. 10. 2020

Přítomní: Petr Jindra, Pavel Gellner, Petr Stejskal, Lukáš Vacuška

Nepřítomní: David Černý, Barbora Kratochvílová

  • Prezentace aktuální situace a posledních událostí

Šéftrenér prezentoval situaci kolem tréninků, kde se od října najelo již na pravidelný režim. V současné době se řeší problém s tréninky A-týmu, kteří trénují kvůli epidemiologické situaci a omezení provozu některých hal až v Třešti.

Probíhá výběr členských příspěvků pod dozorem sekretáře P. Jindry.

Byly objednány dvě dětské golmanské výstroje od partnera Salming.

Nově byly domluveny pravidelné telekonference trenérů na měsíční bázi – vždy v úterý ve 21:00 hod.

Proběhla schůzka vedení se zástupcem Českého florbalu Tomášem Stehlíkem. Předmětem schůzky bylo fungování programu PP3 – vyhodnocení a návrhy na zlepšení pro přidělení podpory i v následující sezoně. Zejména se jednalo o zlepšení komunikace, sdílení know-how a dělbu či zastupitelnost některých kontrolních a administrativních funkcí

  • Pasivní náhled na účet (PS)
  • Salming (PS)
  • Petr Jindra stručně informoval o přípravě detailního rozpočtu. Členům vedení by zaslán výsledek hospodaření k 5.10.2020.
  • VV se na návrh předsedy bude za účelem stabilizace a zajištění základního a jednotného fungování klubu snažit sestavit jakýsi manuál, aby o celkovém chodu klubu mělo přehled více lidí.
  • Při neplnění povinností (XPS, tréninkové plány, komentáře vize atd.) lze tento nedostatek zohlednit ve výši jakési variabilní složky finanční odměny trenérům.
  • Petr Jindra informoval o aktualitách z činnosti TJ – našel mezi členy dobrovolníka (za 2 kredity) pro požadované natření nástěnky.
  • Petr Jindra také informoval o stavu žádosti o dotace (aktualizovaný seznam i s nováčky odeslán řádně a včas).
  • Příště VV naplánován na 21. 10. 2020