Loading color scheme

Zápis z VV z 8. 2. 2022

Zápis z online jednání výkonného výboru dne 8. 2. 2022

Přítomní: Pavel Gellner, David Černý, Lukáš Vacuška, Petr Jindra

Omluveni: Barbora Kratochvílová, Petr Stejskal

 

1) AKTUÁLNÍ SITUACE

Petr Jindra představil aktuální situaci, hlavně ve spojení s covidem-19. Výkonný výbor vzal informace na vědomí.

Úkol: Bez úkolu

 

2) ČLENSKÁ SCHŮZE FLORBALU 26. 2.

Představení dosud přihlášených kandidátů a hostů. VV schválil kandidaturu nynějšího předsedy Pavla Gellnera na post ve VV TJ Centropen. Deadline pro podání kandidatury na člena VV florbalu stanovena na 25. února (posun). Způsob hlasování změněn na veřejný.

Občerstvení zajištěno svépomocí, protože se akce koná v Katolickém domě.

Úkol: Jídlo zařídí Petr Jindra, pití zajistí David Černý a Lukáš Vacuška (limit 120 Kč/osoba – stanovil VVTJ)

 

3) PŘÍSPĚVKY – 2. POLOVINA SEZONY

Petr Jindra představil jména k projednání o výjimce (např. rozhodčí, člen VV, asistent trenéra apod.) Výkonný výbor rozhodl o výši plateb jednotlivých jmen.

Dále došlo k ujasnění pravidel v kreditovém systém a jasném PÍSEMNÉM uvedení na WEBU.

Úkol: Petr Jindra zadá informace do záložky Kreditový systém.

 

4) RODIČE-ŘIDIČI

VV vzal na vědomí informace o aktuálním stavu.

Úkol: Petr Jindra zaurguje trenéry s doplněním chybějících informací, a to v co nejrychlejším termínu.

 

5) SCHŮZKA SE ZÁSTUPCEM PP3 KARLEM KLÍMOU

Petr Jindra prezentoval požadavky pražské centrály. Seznámil členy VV s požadavky na zpracování. Členové VV vzali na vědomí.

Úkol: Každý člen si na schůzku 27. 2. připraví vlastní body týkající se směřování klubu v budoucnu. Podklady následně sjednotí Lukáš Vacuška jakožto nový manažer.

 

6) NÁKUP TRENÉRSKÝCH TRIČEK

Petr Jindra představil plán projektu. VV vzal na vědomí.

Úkol: Petr Jindra dodá členům VV seznam trenérů, pro něž se bude tričko vyrábět. VV následně musí jednotlivá jména schválit.

 

7) REPORT Z JEDNÁNÍ VV TJ 7. ÚNORA

Petr Jindra informoval členy VV o výsledcích jednání. Následně byly předneseny návrhy na ocenění. Z hlasování vzešla vítězně kondiční trenérka Marta Krechlerová.

Úkol: Petr Jindra informuje předsedu TJ Václava Šulera o výsledku hlasování. Zároveň informuje Martu Krechlerovou o tomto výběru a požádá ji o účast na VH TJ Centropen.

Pro VV zpracoval Petr Jindra.