Loading color scheme

Zápis z VV z 9. 9. 2020

Telekonference výkonného výboru 9.9.2020

Přítomni: Pavel Gellner, Bára Kratochvílová, Petr Stejskal, Petr Jindra, Lukáš Vacuška, David Černý

  • VV upravil a schválil návrh odměn pro trenéry za rok 2020 viz příloha (neveřejné)
  • Zhodnocení prvního náboru – nábor lze vyjádřit jako povedený, i přesto, že v některých věcech byly rezervy, které se zúčastnění pokusí vylepšit do druhého náboru (včasné informování o obsahu tréninku apod.)
  • Zhodnocení oslavy 15 let – Z hodnocení vyplynulo, že se akce povedla, což je patrné především ze zpětných vazeb.
  • Druhý nábor viz výše,
  • Velká schůze s rodiči od 25.9. 18:45 – 20:00 v Katolickém domě – náplň: představení vizí klubu a informace o následující sezóně
  • Prohlídky od lékaře, VV se usneslo, že hráči, kteří nemají lékařskou prohlídku nemohou nastoupit ke svým utkáním. Výjimka: pouze pokud hráč v co nejkratší možné době nahlásí datum, do kdy bude prohlídku absolvovat. Pokud ani poté nebude mít prohlídku – nemůže nastoupit!

Ověřoval D. Černý 9.9.2020