Loading color scheme

Budeme, nebo nebudeme hrát? Mládež velké šance, dospělí budou do března v nejistotě

Na základě výsledku úterního jednání výkonného výboru Českého florbalu bylo vydáno prohlášení, které vnáší alespoň malinké jistoty do florbalového prostředí. Ačkoli stále nevíme, jak se k neustálým apelům na znovuobnovení činnosti postaví vláda v čele s ministrem zdravotnictví, již nyní jsou známé klíčové termíny, které určí, zda se soutěže dohrají s možným vyhlášením výsledků, či zda bude letošní sezona kompletně „odpískaná“.

Protože je prohlášení poměrně komplexní a obsáhlé, rozhodli jsme se z něj udělat „výcuc“ týkající se výhradně našich družstev. To znamená jedné celostátní postupové soutěže (Divize D), dvou regionálních postupových soutěží (2. liga žen a Liga Vysočiny mužů) a zbytku regionálních nepostupových soutěží.

Začneme dětmi a mládeží (čili přípravka až junioři), to totiž bude zajímat nejvíc čtenářů. Zde je možnost hrát soutěže až do 30. června (my rozhodně tyto snahy jako klub podpoříme). Za nejzazší možný začátek je považován termín 14. května (tehdy by se nejpozději mohlo začít s tréninkem). Pokud se toto splní, budou se hrát „speciální turnaje“ pro zájemce. My se do nich určitě přihlásíme a učiníme maximum pro to, aby se naše děti mohly vrátit zpět do hry. Pokud by se ani tento pozdní termín nepodařilo dodržet, budou soutěže dětí a mládeže definitivně skončeny.

Postupové regionální soutěže se u nás týkají mužů B a žen. Zde je možné dohrání podmíněno začátkem tréninků do 5. března, o týden později by se pak restartovaly ligy. Hrála by se zkrácená základní část (50 % utkání), na jejímž konci by bylo možné vyhlásit výsledky a rozhodnout o postupech/sestupech. Pokud toto nebude možné, dalším klíčovým termínem bude 22. květen. Do té doby by se totiž hrálo bez postupů/sestupů, leč s vidinou, že konečné umístění by mohlo hrát v roli v doplňování soutěží pro nový ročník. Hrály by se jen speciální turnaje pro zájemce. Zde je možné hrát POUZE do 6. června.

Poslední bod se týká mužů A v Divizi. I zde je rozhodný termín začátku tréninků 5. března, respektive 13. března pro restart soutěže. Soutěže je zde možné hrát do 6. června. Pokud se nestihne řádný restart, o dalším postupu bude jedna komise elitních soutěží a výkonný výbor.

Florbal Dačice také formou vyjádření výkonného výboru jednohlasně prezentuje názor, že se bude snažit hrát co nejdřív a chce zapojit každou možnou kategorii. Zatím vás také stále ještě prosíme o trpělivost v podobě dotazů na členské příspěvky. Jak jsme již opakovali, částku bude určena poměrně k odehrané části soutěže a žádný z členů na ní nebude škodný. Konkrétní čísla vám ale stále nemůžeme sdělit, neboť čekáme, jak se situace vyvine.